Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 februari 2010

Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen bekend

Reacties op agenda raadscommissie van 09-02-10:

– Fietsvisie

– Projectbeschrijving Verbinding A2-N618

In deze raadsperiode hebben verkeersonderwerpen regelmatig op de gemeentelijke agenda gestaan en ook in de laatste raadsvergadering zal dat weer zo zijn. Graag reageren wij er kort op.

Fietsvisie:

– Op basis van het raadsvoorstel en de bijlage is nog niet geraamd wat een verbetering van fietsvoorzieningen per jaar zouden kunnen gaan kosten. Daarom is een jaarlijks bedrag van 250.000 euro of 500.000 euro tot 2020 nog niet inhoudelijk gemotiveerd. De niet ingewijden kunnen zo niet bevroeden welke maatregelen voor 250.000 en welke voor 500.000 uit te voeren zouden zijn. Wanneer naast stallingsvoorzieningen ook nieuwe verbindingen nodig zouden blijken, b.v. tussen Oost en Ladonk in verlengde van de Europalaan, dan is het de vraag of die 250.000 euro voldoende is. Daarom vragen wij om noch in de variant “In de hoogste versnelling” noch in die van “Een tandje erbij” een maximaal bedrag per jaar op te nemen. 

– Nu er nog geen fietsbeleid wordt vastgelegd vragen wij ons af of het verstandig is om nu al een keuze voor de variant van “Een tandje erbij” voor te stellen. We wijzen er daarbij op dat voor de auto-infrastuctuur naar ons inzicht steeds is gekozen voor de variant “In de hoogste versnelling”. Het hergebruiken en slim gebruiken van de bestaande wegenstructuur was te min en het intensiveren van het gebruik van bestaande parkeerterreinen is tot op heden nog niet bezien; uitgaven van miljoenen door de gemeente (of andere overheden) leek tot op heden nauwelijks een punt.

– Zoals al eerder door ons aangegeven bij de advisering over de autoparkeergarage pleiten wij ervoor om in het centrum en bij het station een gratis beveiligde fietsenstalling te realiseren. Dat kan een wezenlijke invloed op het auto- en fietsgebruik hebben. Gemeente Den Bosch kiest daar inmiddels ook voor. De blijkbaar nu algemene wens om het centrum te ontdoen van autoverkeer en zelfs stilstaande auto’s kan daarmee ook worden bestreden.
– Wij vragen u daarom om het voorgestelde besluit te beperken tot : De nota ‘Boxtel Bicycle, Fietsvisie 2020-2020 van de gemeente Boxtel, het beste scenario’ vast te stellen.

Projectbeschrijving Verbinding A2-N618 (Tracéstudie VAN):

Zoals u weet zijn wij tegen een nieuwe weg/aansluiting op rijksweg om de eventuele problemen van doorgaande Schijndels verkeer door Boxtels kom op te lossen. Zoals de wethouder al eerder heeft aangegeven worden leefbaarheidsproblemen in Boxtel vooral veroorzaakt door autorijdende Boxtelaars. Het aandeel van doorgaand Schijndels verkeer dat binnenkomt/uitgaat bij Peters Hoek schijnt niet meer te zijn dan ca. 15 % van de totale verkeersintensiteit en zou dan op ca. 1000-2000 motorvoerutigen neerkomen. Dat is de verkeersintensiteit van een redelijke buurtstraat. Daarvoor een nieuwe parallelweg /aansluiting Rijksweg aanleggen kan geen conclusie van nuttig en noodzakelijk geven; ook lost een dergelijke weg/aansluiting de hinder langs de oude noord-zuidas niet op. In feite is het voor veel kosten hinder verplaatsen. 

Wij achten het zoeken naar een oplossing voor de verkeersproblemen van de dubbele overweg en op de Keulsebaan urgenter. Wanneer subsidies van andere overheden worden beoogd, dan ligt het voor de hand om die op dat verkeersprobleem te richten en te beseffen dat in crisistijd de projectsubsidies van rijk en provincie niet naar allerlei projecten in Boxtel kunnen gaan.

Wellicht kunt u iets doen met onze gedachten,