Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 mei 2017

Terugblik op de Tweede Kamerverkiezingen

uitslag D66 gemeente boxtel Tweede Kamerverkiezingen 2017

Na de geslaagde verkiezingen voor D66 afgelopen maart is de formatie van een nieuwe kabinet al ruim een maand onderweg. Hoog tijd om terug te blikken op de verkiezingen in Boxtel en de uitslag in detail te bekijken.

 

 

De campagne was deze verkiezingen kort maar krachtig, met een aantal acties in de weken voorafgaand aan de verkiezingen hebben we veel mensen kunnen bereiken en ook interessante gesprekken kunnen voeren. Daarnaast hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen, zowel online als op straat. Ook het politiek café was een groot succes. Dit alles gaf ons het vertrouwen dat D66 in Boxtel een mooie uitslag neer zou zetten, maar het bleef natuurlijk spannend tot de verkiezingsdag. De kiezer is ons niet vergeten! Het aantal stemmen voor D66 in Boxtel ging van ruim 1400 stemmen in 2012 naar maar liefst 2400 stemmen nu. Deze groei vraagt om een nadere analyse:

verkiezingsuitslagen D66 in Boxtel per stembureau

In de afbeelding hierboven is te zien hoe de stemmen voor D66 verdeeld zijn over de verschillende stembureaus in Boxtel, zowel in 2012 als in 2017. De groei in procentpunten staat er boven vermeld. Op alle stembureaus is er meer op D66 gestemd dan 5 jaar geleden, maar niet overal is de groei even sterk en ook de percentages wisselen sterk per stembureau. In 2012 scoorde D66 met name bij de stembureaus Liduina, Ursula, Vorsenpoel en het gemeentehuis goed. Op al deze stembureaus doet D66 het ook in 2017 goed met wisselende groei. Vooral het stembureau Ursula valt op waar deze verkiezingen maar liefst 17,7% van de kiezers D66 heeft gestemd. Ook het gemeentehuis had met 16,6% een ontzettend goede uitslag.

Lennisheuvel

De grootste groei werd opvallend genoeg gemaakt in Lennisheuvel. Een plaats waar D66 in 2012 niet heel populair was met 7% van de stemmen, ruim beneden het gemiddelde van 8,5% in de gemeente Boxtel als geheel. In 2017 is het aantal stemmen op D66 meer dan verdubbeld naar 14,5% en scoort daarmee juist ruim boven het gemiddelde in Boxtel. Een verrassende uitslag!

Stembureaus

Het geeft veel inzicht om de uitslagen van de stembureaus in Boxtel tegenover het landelijk gemiddelde van D66 te zetten. In de afbeelding hieronder is dat te zien en is ook de vergelijking tussen de verkiezingen van 2012 en 2017 gemaakt. Omdat de inwoners van Boxtel in alle stembureaus in de gemeente mogen stemmen vertalen uitslagen van stembureaus zich niet direct naar de woonwijk waar het stembureau zich in bevindt. Zo zijn de stemmen op het stembureau in het station waarschijnlijk uit heel Boxtel afkomstig en niet alleen uit de wijk waar dit stembureau zich bevindt. Onderstaand plaatje geeft echter wel een idee in welke gebieden D66 het beter doet en in welke juist minder. In het groen liggen de stembureaus waar D66 boven het landelijk gemiddelde scoort. In het grijze gebied juist de stembureaus waar D66 het minder goed doet. Belangrijk is om op te merken dat Boxtel als geheel in 2017 een heel stuk meer boven het landelijk gemiddelde zit dan in 2012. (van een half procentpunt naar ruim een procentpunt boven het landelijk gemiddelde)

Uitslagen stembureaus in Boxtel vergeleken met het landelijk gemiddelde van D66

 

Conclusie

Over het algemeen kan er worden geconstateerd dat D66 in Boxtel meer is gegroeid dan D66 landelijk is gegroeid. Er is wel een duidelijke verdeling in wijken waar D66 populairder is en wijken waar dat in mindere mate het geval is. Dit is sinds 2012 niet veel veranderd, met uitzondering van Lennisheuvel dat in 2017 donkergroen kleurt. Verder zijn vooral de wijken waar al bovengemiddeld D66 werd gestemd nog groener geworden. In wijken waar dat niet zo is presteert D66 wisselend. Een uitdaging voor ons om Boxtel de volgende verkiezingen helemaal groen te kleuren!

Gemeenteraadsverkiezingen

Een voorzichtige blik naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wat betekent deze uitslag? De gemeenteraadsverkiezingen zijn niet één op één te vergelijken met de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen omdat niet alle landelijke partijen in Boxtel meedoen en er juist wel een aantal lokale partijen meedoen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 haalde D66 in Boxtel 7,0% van de stemmen, terwijl D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen in datzelfde jaar 7,7% van de stemmen kreeg in Boxtel. Als we kijken naar de jaren daaropvolgend zien we dat D66 in de lift zit met 8,5% van de stemmen in 2012 bij de landelijke verkiezingen, 9,9% bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en zelfs 13,3% bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Wat dit betekent voor de gemeenteraadsverkiezingen? Dat gaan we zien in maart 2018!