Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 mei 2017

Maidenspeech Fons van Heesch

Maidenspeech Fons van Heesch

Raadslid Fons van Heesch hield afgelopen week zijn maidenspeech, zijn eerste speech in de raadzaal tijdens de raadsavond van de gemeente Boxtel. Gekoppeld aan deze speech is een motie genaamd ‘Motie bevordering openstelling St. Petrus basiliek’ (hier te vinden)
Lees hieronder zijn inbreng terug.

 

Voorzitter, leden van de raad,

Op voorhand mijn excuses voor het hebben van een onverzorgde baard, de reden daarvoor is dat de profeet Daniel, die meeloopt in de Heilige Bloedprocessie, het hebben van zo’n baard noodzakelijk maakt. 12 Juni zal ik er weer fris geschoren bijlopen.

De Toeristisch-recreatieve visie.

Natuurlijk onderschrijft D66 Boxtel deze mooi opgestelde visie, welke bovendien ook leuk leesbaar is en mensen tot nadenken zet, tenminste mij omdat ik graag wilde weten tot welke doelgroep ik me nu moest rekenen: Uitbundig Geel, Ingetogen Aqua, Gezellig Lime, Avontuurlijk Paars, Rustig Groen, Stijlvol en Luxe Blauw of Creatief en inspirerend Rood.

Ik heb voor mezelf de conclusie getrokken dat ik raakvlakken heb met alle doelgroepen, vooral als mijn bourgondisch karakter links en rechts geactiveerd wordt.

Even alle gekheid aan de kant, wij zijn blij met deze visie. Wat ons wel verbaasd heeft is het feit dat een van onze grootste publiekstrekkers, De Groene Poort, geen uitnodiging gehad heeft om deel te kunnen nemen aan de ondernemersavond die gehouden is op 15 februari jl. Het kan zijn dat de oproep via een algemene advertentie uitgegaan is en dat men deze gemist heeft. We vernemen graag hoe de uitnodiging voor het bijwonen van de ondernemersavond tot stand gekomen is.

In deze visie  wordt aangegeven dat de peilers Authentiek en Innovatief als rode draad gezien worden en dat er gestreefd wordt naar uitbreiding van de verblijfrecreatie, dus naar een meerdaags verblijf binnen het Boxtelse. We koppelen daar graag 1 van onze D66 Boxtel doelen aan vast.

Al jaren streven wij naar een eenvoudig conferentiecentrum met hotelaccommodatie, wat gebouwd moet worden op het terrein wat de naam Spoorzone heeft. Wij vragen u beleefd doch dringend om een haalbaarheidsonderzoek op te starten om met de verwachte uitkomsten een projectontwikkelaar te kunnen verleiden zo’n conferentiecentrum te gaan bouwen. We kennen geen aantallen maar we weten wel dat er dagelijks bezoekers van de verschillende bedrijven naar Vught en Den Bosch gebracht worden om te overnachten.

Op de doordeweekse dagen zullen de gasten van de diverse bedrijven in het conferentiecentrum hun overnachting kunnen genieten, en de bedrijven zelf kunnen daar dan ook hun bedrijfspresentaties en bijeenkomsten houden. In het weekend van vrijdagmiddag tot maandagmorgen kunnen we de toeristen hier naartoe lokken met een mooi arrangement inclusief E-bike, en natuurlijk ook een voucher voor De Groene Poort.

Ook moeten we ons concentreren op de wandelaars van buiten Boxtel. Als we er  in slagen om die wandelaars in Oisterwijk uit de trein te laten stappen om vervolgens via de Kampina route te voet naar Boxtel te komen om verder te komen genieten, bijvoorbeeld als doelgroep Avontuurlijk Paars, dan zullen daar velen onder ons blij van worden.

Wat betreft deze toeristisch Recreatieve Visie willen wij graag een motie indienen.

Een motie met de naam: bevordering openstelling St. Petrus Basiliek.

Volgens oudheidkundige cijfers kwamen in vroeger jaren honderden pelgrims en gelovigen naar Boxtel om in de Heilige Bloedkapel van de Basiliek te komen bidden, om daarna een Herberg te zoeken voor een maaltijd en overnachtingsplaats.
Wij kunnen dit niet terughalen, maar wel ons best doen om het bezoeken van de Bloedkapel in de Basiliek in ruimere dagdelen mogelijk te maken.

We vernemen graag wanneer de motie als agendapunt behandeld kan worden.

Dank voor uw aandacht.