Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 september 2017

Raadsvergadering 12 september

De raadsvergadering van van vorige week dinsdag stond in het teken van de besluitvorming over de eerste twee deelprojecten van het Maatregelenpakket PHS Boxtel.

In 2014 is D66 in de coalitie gestapt met als voorwaarde dat er een goed onderzoek komt naar een vrachtwagen verbod en er bij de dimensionering van de tunnel rekening mee gehouden wordt dat deze in de toekomst geschikt kan worden gemaakt voor auto’s. Het is belangrijk dat de tunnel deze flexibiliteit krijgt en de functie van deze tunnel misschien wel letterlijk maar niet figuurlijk in beton gegoten is.

Onze fractievoorzitter Jos Hegeman heeft onze standpunten nog eens duidelijk over het voetlicht gebracht en toezeggingen gevraagd van de wethouder:

TALK

D66 is altijd een tegenstander geweest van TALK om verschillende redenen:

  • De locatie van deze weg veroorzaakt aantasting van het buitengebied, de natuur en het landschap
  • Deze is in strijd met PAS
  • Er is geen nut en noodzaak om deze ontsluiting te realiseren
  • De N65 en A2 zijn de aanvoer en doorgangswegen, niet ons buitengebied
  • Aantasting leefbaarheid en veiligheid van buurtschap Kalksheuvel

TALK is een democratisch genomen besluit waarbij D66 als enige niet akkoord is gegaan, maar we hebben ons als coalitiepartij geconformeerd aan dit democratisch genomen besluit.We zijn als D66 geen don quichot, geen windmolenvechters of complotdenkers . We reageren niet vanuit emotie maar benaderen de zaak rationeel.

Het is echter mede vanuit het gegeven dat mogelijk een aantal terechte zienswijzen niet door de gemeenteraad  maar wel door de raad van state wordt gehonoreerd altijd belangrijk om een plan B te hebben. Bovendien zal door de werkzaamheden aan de N65 er veel extra overlast ontstaan richting Boxtel. D66 vraagt om de toezegging van de wethouder, mede om deze ontwikkeling van de N65 en de zware overlast die deze brengt , om in 2017/2018 serieus te onderzoeken of er een vrachtwagenverbod voor Kalksheuvel mogelijk is en dit onderzoek zodanig te onderbouwen met gegevens en feiten dat deze ook juridisch een kans van slagen heeft richting bezwaarmakers/rechtbank.

PHS en sluiting dubbele overweg

Regeren is vooruitzien en niemand weet wat de toekomst precies zal brengen. Gedane zaken nemen geen keer, denk hierbij aan de spoorbrug Keulsebaan, dat zouden we nu anders hebben gedaan. We hebben nu nog de kans om naar de toekomst mogelijke nieuwe inzichten om te zetten in andere keuzes. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de dimensionering van de fietstunnel. De tunnel wordt 2,6 meter hoog en 6 meter breed. Meer dan voldoende voor een tweebaansweg voor auto’s.

D66 vraagt dan ook van de wethouder de toezegging om bij de inrichting van de fietstunnel rekening te houden met deze mogelijke toekomstige variant.