Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 september 2017

Kunst- en cultuurweek in Boxtel

Deze week vindt de kunst- en cultuurweek QQLQ (kukeleku) plaats in Boxtel. Een week boordevol activiteiten die te maken hebben met kunst en cultuur. Zaterdag werd de week afgetrapt met de UITmarkt die onze D66-wethouder Marusjka Lestrade mocht openen.

 

Zondag was er in het hele centrum van Boxtel van alles te doen tijdens het evenement Bockesprongen. De rest van de week staan er nog tal van activiteiten op de planning met zondag als afsluiter het succesvolle Dommeltheater.

Wethouder Lestrade heeft onder andere de onderwerpen kunst en cultuur in haar portefeuille en heeft op 5 september de cultuurnota voor de periode van 2017-2020 gepresenteerd. Deze werd op 19 september tijdens de raadsvergadering door alle partijen met uitzondering van het CDA goedgekeurd.

Marusjka Lestrade verwoordt de visie achter de cultuurnota en hoe ze Boxtel het liefste zou zien als volgt:

Een gemeenschap waarin we kunnen genieten van de tradities uit ons verleden, waarin we open staan voor de nieuwe uitingen van kunst, we onze kinderen opvoeden in de wetenschap dat muziekonderwijs een ongelooflijk belangrijke rol in hun ontwikkeling speelt, waarin we ons realiseren dat een inspirerend en bloeiend cultureel klimaat een belangrijke vestigingsfactor is voor bedrijven: dat is het Boxtel dat we met het nieuwe kunst- en cultuurbeleid mogelijk willen maken.

Sinds 2014 werkt wethouder Lestrade met de gemeente Boxtel, culturele partners en het onderwijs aan een nieuwe kunst- en cultuurrichting. Dit om het culturele klimaat in de gemeente Boxtel te versterken.

D66 vindt het belangrijk om een goed cultuurbeleid te hebben. Kunst en cultuur zorgen ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen, mensen elkaar ontmoeten en er verbinding ontstaat tussen mensen onderling maar ook een verbinding van mensen met Boxtel. Kunst en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn, daarom is het ook belangrijk om kunst en cultuur te verweven met het onderwijs. De beste ideeën komen uit de maatschappij zelf, de gemeente kan deze ontwikkeling stimuleren door een goed cultureel klimaat neer te zetten, ideeën financieel te ondersteunen en mensen te verbinden.

De gehele nota ‘bouwen aan betekenis’ is hier te vinden.

De fractie van D66 stemt volledig in met deze nota en het beleid.