Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 september 2017

Motie wijkleerbedrijf

D66 Boxtel heeft vandaag, 19 september, tijdens de raadsvergadering een motie ingediend met betrekking tot een wijkleerbedrijf. De motie is door de hele raad omarmd en de wethouder is enthousiast om deze uit te voeren!

 

 

Een wijkleerbedrijf brengt informele zorg dicht bij de mensen en biedt tegelijkertijd een werkervaringsplek voor verschillende doelgroepen.

Wijkleerbedrijf
 • Het doel van een WijkLeerbedrijf is het bieden van informele zorg aan mensen in de wijk. Het gaat hierbij om veelal kwetsbare mensen die onvoldoende steun kunnen krijgen van hun eigen netwerk of om mantelzorgers die extra ondersteuning kunnen gebruiken.
 • Daarnaast biedt het WijkLeerbedrijf verschillende doelgroepen een passende opleidings- en werkervaringsplaats op niveau 1 en/of 2 om ze op die manier te laten participeren in de samenleving en toe te leiden naar een passende betaalde baan.
 • Mensen die informele hulp van deelnemers van het WijkLeerbedrijf ontvangen wordt gevraagd voor zover dat mogelijk is, ook wat terug te doen voor de deelnemers. Bijvoorbeeld door hen te helpen met de Nederlandse taal en rekenen of andere opdrachten van school. Zo kunnen zowel de deelnemers als de wijkbewoners voor elkaar van betekenis zijn.
 • Binnen een WijkLeerbedrijf wordt altijd samengewerkt tussen zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente en onderwijs vanuit één fysieke plek in de wijk.
Resultaten

Het WijkLeerbedrijf biedt oplossingen voor huidige uitdagingen op het gebied van informele hulp in de wijk. Dat resulteert in:

 • Een toename van goedkope vormen van informele WMO-ondersteuning voor kwetsbare burgers waardoor men langer thuis kan blijven wonen
 • Een substantiële bijdrage aan de groeiende vraag naar informele hulp en mantelzorgondersteuning
 • Een opleving van de wijk met meer sociale cohesie (deelnemers en wijkbewoners zijn voor elkaar van betekenis)
 • Terugdringen van eenzaamheid onder wijkbewoners
Doelgroepen

In het WijkLeerbedrijf kan gekozen worden voor verschillende doelgroepen als deelnemer. Mogelijke doelgroepen zijn:

 • Jongeren / vroegtijdig schoolverlaters
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijstandsuitkering, (nieuwe) Wajong)
 • Statushouders, nieuwkomers
 • Leerlingen praktijkonderwijs / voortgezet speciaal onderwijs

motie wijkleerbedrijf