Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 oktober 2017

De basis in het onderwijs

Deze week is zowel de week van het onderwijs als de jaarlijkse kinderboekenweek. Voor D66-wethouder Marusjka Lestrade een perfecte gelegenheid om alle basisscholen in Boxtel het boek ‘grote kunst voor kleine kenners’ te schenken.

Brede ontwikkeling

Voor D66 is het ontzettend belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen en dat elk kind daarvoor gelijke kansen krijgt. Basisscholen spelen daar een grote rol in. Een basisschool leert kinderen niet alleen lezen, schrijven en rekenen maar is veel meer dan dat. Zij begeleidt en stimuleert kinderen in hun ontwikkeling op veel verschillende vlakken. Het is daarom van belang dat er naast de klassieke vakken ook aandacht is voor cultuur, techniek, gezondheid en natuur. Om een kind voor te bereiden op de samenleving moet er daarnaast ook aandacht zijn voor burgerschap, digitalisering en seksuele en culturele verschillen. Elk kind ontwikkelt zich op een andere manier en in een ander tempo, daarom is maatwerk en individuele aandacht nodig. We begrijpen dat dit het onderwijs voor een zware taak stelt want er wordt behalve dit ‘reguliere’ pakket ook op andere terreinen steeds meer van de leerkrachten gevraagd. D66 pleit dan ook voor een lagere werkdruk voor leraren en meer onderwijsassistenten om dit mogelijk te maken.

Cultuur

Cultuur in alle verschijningsvormen draagt bij aan de ontwikkeling van een kind. Het lokt uit tot het stellen van vragen, prikkelt de nieuwsgierigheid van een kind en verbindt. Het leert kinderen creatief omgaan met vraagstukken. Dit zorgt voor de brede ontwikkeling van onze kinderen, ze worden daarmee voorbereid op een toekomst die nog geheel open ligt, we weten immers nog niet welk beroep of vak een kind zal gaan uitoefenen. Het vermogen om creatief om te gaan met nieuwe vraagstukken zal helpen bij het aangaan van nieuwe uitdagingen.

Cultuureducatie

Het is daarom van belang dat cultuur een wezenlijk onderdeel van het onderwijs uitmaakt en dat dit voor iedereen toegankelijk is. Kunst- en cultuureducatie wordt in Boxtel sterk gestimuleerd en ondersteund door het college in de persoon van onze wethouder. Niet alleen het muziekonderwijs heeft een grote impuls gekregen, alle facetten van cultuur komen aan bod. Zo gaan alle basisschoolkinderen in Boxtel op bezoek bij Het NoordBrabants Museum. Het boek ‘grote kunst voor kleine kenners’, dat door dit museum is geproduceerd, laat kinderen alvast op een laagdrempelige manier kennis maken met kunst en combineert daarmee het klassieke vak lezen met cultuur.