Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 oktober 2017

Elk kind verdient een feestje

Telkens weer tussen hoop en vrees afwachten of je voor het volgende feestje wel een uitnodiging ontvangt en te horen krijgen dat je weer niet op een feestje mag komen. Dit is wat sommige kinderen regelmatig meemaken.

 

 

Helaas komt pesten nog steeds veel voor op scholen. Vaak gaat dit gepaard met sociale uitsluiting, iemand mag niet meedoen met spelletjes, er wordt met een kind niet gespeeld of wordt niet uitgenodigd op verjaardagsfeestjes. ‘Buiten de groep liggen’ is voor een kind en daarmee ook de ouders verschrikkelijk om mee te maken.

Pestprogramma’s

Er wordt op scholen al heel veel gedaan om pesten te stoppen en nog beter: te voorkomen. Pesters worden op hun gedrag aangesproken, het wordt bespreekbaar gemaakt in de klas en andere kinderen wordt verteld om niet mee te lopen en pestgedrag te melden maar het blijkt erg lastig om sociale uitsluiting te voorkomen. Daarom heeft D66 een motie ingediend met een maatregel die zich niet specifiek richt op de pesters of de kinderen die gepest worden maar op een positieve manier bij kan dragen om sociale uitsluiting te verminderen.

Motie

In Scandinavië is het de gewoonte om alle kinderen uit de klas uit te nodigen voor je verjaardagsfeest. Door in Boxtel ook te stimuleren om af en toe een klassenfeest of verjaardagsfeest voor de hele klas te geven wordt op een onopvallende voorkomen dat sommige kinderen nooit een feestje hebben.
Wanneer 3 of 4 kinderen samen een verjaardagsfeest geven kunnen de kosten ook nog eens gedeeld worden en ontstaat er meer contact tussen de ouders. D66 vraagt het college daarbij wel om ouders die financieel niet in staat zijn om een feestje te organiseren te ondersteunen. Elk kind verdient immers een feestje.

Druk & dwars

In Nederland loopt op dit moment een project genaamd ‘Inclusieve Klassenfeestjes om Sociale Uitsluiting tegen te gaan’. Een initiatief van onder andere Laura Batstra en het onderzoeksteam Druk & Dwars. Hierbij wordt geëxperimenteerd met verjaardagsfeestjes voor de hele klas om te kijken wat wel en wat niet werkt en welke effecten het heeft. Het beoogde eindproduct is een gratis handleiding is om te verspreiden onder gemeenten, scholen, buurthuizen, en via de Social Media. Recent besteedde de nos hier aandacht aan.

D66 roept het college op dit project te omarmen en scholen te benaderen met het verzoek een dergelijk feestje te initiëren bij ouders dan wel ondernemersraad/ouderraad.

De motie kunt u hier vinden: Motie D66 Sociale uitsluiting