Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 februari 2018

Woningbouw Liempde

Voor de leefbaarheid van de dorpskernen Liempde en Lennisheuvel is het belangrijk dat er een gevarieerde en groeiende groep inwoners is. Hierdoor kunnen voorzieningen zoals basisscholen en lokale winkels beter in stand worden gehouden. Om dit te bereiken moeten er voldoende woningen worden gebouwd in beide dorpskernen.

Naar aanleiding van het nieuws over de afgewezen plannen voor woningbouw aan de Roderweg/Hamsestraat in Liempde heeft D66 Boxtel de volgende schriftelijke vragen aan Wethouder van de Wiel gesteld:

Geacht college,

Woningbouw is hoog nodig in Boxtel maar door beperkte ruimte een complex probleem. Een flinke stap is gezet met project Selissen en de verkoop van terrein Lindenlust. D66 is hier positief over en hoopt dat er nu voortvarend werk wordt gemaakt van het daadwerkelijk realiseren van deze woningen. Uiteraard hoopt D66 dat de plannen met respect voor het gemeentelijk monument Lindenlust uit de jaren 30 van vorige eeuw zullen worden uitgewerkt en dit complex een mooi visitekaartje wordt aan de noordelijke ontsluiting van Boxtel.

Helaas hebben wij ook vernomen dat de woningbouwplannen aan de Roderweg/Hamsestraat in Liempde door de provincie zijn afgewezen. Omdat het belangrijk is om ook in beide dorpskernen (Liempde en Lennisheuvel) voldoende woningbouw te realiseren is het noodzakelijk om snel met een alternatief plan te komen. D66 heeft hier een aantal vragen over:

  1. Heeft u een plan B achter de hand dat binnen afzienbare tijd voorgelegd kan worden aan de provincie? En op welke termijn is dat dan?
  2. Hoe gaat u voorkomen dat ook de alternatieve plannen door de provincie op het laatste moment worden afgewezen?
  3. Is het mogelijk om de woningbouw gefaseerd uit te voeren en een eerste fase met maximaal 40 woningen alvast in gang te zetten? Dit is het aantal dat door de provincie goedgekeurd is.
  4. Via de ruimte voor ruimte regeling van de provincie is het wellicht mogelijk om extra woningen te realiseren. Zijn er genoeg bouwtitels beschikbaar om toch 100 woningen te realiseren?
  5. Wie is verantwoordelijk voor de kosten van deze bouwtitels?

Fractie D66 Boxtel,

Jos Hegeman
Fons van Heesch