Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 februari 2018

Lennisheuvel verdient een goede fietsverbinding

D66 wil gebruik van de fiets en het OV stimuleren omdat dit gezonde en duurzame vormen van vervoer zijn. Lees hier meer over in ons verkiezingsprogramma: Boxtel op de fiets.

Daarnaast moet de leefbaarheid van de dorpskernen gewaarborgd worden. Dit betekent onder andere dat er goede en veilig fietsverbindingen tussen Liempde, Lennisheuvel en Boxtel nodig zijn. Rotonde Boseind vormt in de verbinding tussen Lennisheuvel en Boxtel een obstakel. Met een toename van het vervoer op de Keulsebaan zal dit probleem in de toekomst alleen maar groter worden. Om de doorstroming op de Keulsebaan te bevorderen en een veilige fietsverbinding te realiseren is een oplossing voor dit knelpunt nodig.

Tijdens de beeldvormende vergadering van 6 februari is een aantal scenario’s gepresenteerd. Wij zijn echter van mening dat daarbij niet breed genoeg is gekeken naar mogelijke oplossingen en daarmee de optimale oplossing wellicht niet in beeld is geweest. Het is nodig om de opdracht breder te formuleren zodat alle scenario’s in beeld kunnen worden gebracht, ook als de oplossing wellicht buiten rotonde Boseind zelf ligt.

Lennisheuvel verdient een veilige en snelle fietsverbinding met Boxtel en verkeer naar het bedrijventerrein heeft een optimale doorstroming nodig.

Daarom heeft D66 Boxtel de motie Boseind (link) ingediend samen met de partijen Combinatie95, SP en InBox. Ook het CDA heeft een motie over dit knelpunt ingediend.