Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 maart 2018

Reactie op coalitieonderhandelingen o.l.v. Balans

Met dit bericht geven wij graag openheid over onze reactie op Balans’ derde uitnodiging om te komen onderhandelen in het kader van een eventueel te vormen coalitie. Wij zijn niet ingegaan op deze derde uitnodiging omdat wij na afloop van het eerste overleg op zaterdag 24 maart op maandag 26 maart hebben besloten niet verder te willen onderhandelen.

Daarover hebben wij op 26 maart telefonisch en op 27 maart via de mail laten weten aan Balans dat:

  • Wij (bestuur, fractie en leden) maandag 26 maart zorgvuldig intern overleg hebben gevoerd naar aanleiding van het eerste gesprek op zaterdag 24 maart.
  • Wij daarbij tot de conclusie zijn gekomen dat zowel de cultuurverschillen tussen onze partijen (bestuurscultuur en externe oriëntatie) als de verschillen in onze programma’s niet de beste basis bieden voor een vruchtbare coalitie cq. samenwerking.

Hiermee hebben wij dus afwijzend gereageerd op een uitnodiging van Balans vóór de tweede ronde op dinsdag 27 maart. Daarmee volgde logischerwijs dezelfde reactie van onze kant bij de derde poging van Balans van 29 maart via de mail. Deze informatie hebben we ook in een persbericht verstuurd. (hier)

Dat Balans na de twee rondes zonder aankondiging of overleg Ton Rombouts heeft benaderd als informateur met een kopie naar de pers verraste ons. Hoewel wij in principe voorstander van een informateur waren geweest, onder de voorwaarde dat deze vanaf het begin was aangesteld, ondersteunen wij niet de installatie van een door Balans solitair aangestelde informateur na afloop van twee onderhandelingsrondes. Dus met andere woorden; in het kader van een goed en integer proces was goed geweest voor de eerste onderhandelingsronde op zaterdag 24 maart een informateur aan te stellen. We ondersteunen niet dat er ná twee onderhandelingsrondes, te weten 24 maart en 27 maart, nu nog door Balans een informateur wordt aangesteld. Wij begrijpen dat Balans alles uit de kast trekt om verder te kunnen onderhandelen, maar ondersteunen deze werkwijze niet.

We willen wel op een uitnodiging ingaan om dan nog eens ons standpunt toe te lichten, waarom wij na de eerste ronde besloten hebben om niet verder te gaan met de gesprekken met Balans.

Nu de eerste formatiepoging van Balans met twee rondes niet tot succes heeft geleid dient ons inziens de een na grootste partij het voortouw te nemen in het proces.

Met vriendelijke groeten,

Kasper van de Langenberg

Voorzitter D66 Boxtel