Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 april 2018

Schriftelijke vragen: Varkens in de hitte

Op bedrijventerrein Ladonk staan regelmatig vrachtwagens met varkens lange tijd te wachten langs de openbare weg. Zeker nu met dit warme weer veroorzaakt dit onacceptabel dierenleed. D66 Boxtel stelde daarom de volgende vragen aan de wethouder:

Geacht College,

Ons zijn diverse klachten en vragen van inwoners ter ore gekomen betreffende de vele vrachtwagens met varkens bij Vion en rond de Kruisbroeksestraat. Met name tijdens warme dagen valt het op dat de vrachtwagens soms ruim een uur lang in de brandende zon stilstaan. De varkens raken daardoor oververhit en gestrest. Op sommige dagen staan er op bepaalde momenten twintig geladen vrachtwagens, pal in de zon.

D66 Boxtel maakt zich ernstig zorgen over het welzijn van de varkens en constateert onacceptabel dierenleed in onze gemeente.

Dit brengt ons tot de volgende schriftelijke vragen:

1. Bent u het met ons eens dat een dergelijke behandeling van dieren in onze duurzame gemeente niet wenselijk is?

2. Wat zijn de afspraken met Vion betreffende de wachttijden/aanlevertijden voor de geladen vrachtwagens?

3. Indien er geen afspraken gemaakt zijn: bent u bereid hiervoor initiatief te nemen en met Vion in gesprek te gaan?

4. Is bekend wat de wettelijke regels zijn bij vervoer van levende dieren en specifiek de plichten van Vion bij hoge temperaturen? We kunnen ons voorstellen dat zij dan bijvoorbeeld de vrachtwagens nat houden of chauffeurs verplichten rond te rijden om zo te zorgen voor verkoeling.

5. Wordt er door politie of gemeente gehandhaafd?

6. Indien dit niet het geval is: bent u bereid afspraken hierover te maken met de politie?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie D66 Boxtel

Jos Hegeman, Sohib Hussain, Mariëlle Wijffelaars