Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 mei 2018

Motie prikkelvrije kermis

We kunnen het ons allemaal nog wel herinneren uit onze kindertijd. De attracties die werden opgebouwd en de voorpret die al dagen van tevoren te voelen was. De kermis was er weer. Vol verwachting liep je met je ouders naar de Markt en het Breukelsplein, het kermisgeld brandde in je zak.

Wie herinnert zich niet de geur van oliebollen en suikerspinnen? Wie heeft er geen pogingen gedaan de flos te pakken in de rups en gegild in de spin? En eigenlijk is de kermis ook als je volwassen bent nog steeds een geweldig feest. Het is een evenement waar inwoners elkaar ontmoeten, het bindt mensen.

Maar er zijn ook groepen die dit volksfeest niet kunnen ervaren. Mensen met een lichamelijke beperking bijvoorbeeld. De drukte, het dringen bij attracties: het is voor hen teveel. Datzelfde geldt voor mensen met bijvoorbeeld autisme of ADHD: al die prikkels van licht en geluid kunnen zij niet verwerken waardoor ze overprikkeld raken. En dat is jammer, want de kermis is een volksfeest bij uitstek. Voor alle inwoners, Boxtel is immers van iedereen.

Al jarenlang gaan vrijwilligers met cliënten van woonvorm Munsel op maandagavond naar de kermis. De exploitanten helpen hen bij het in- en uitstappen in attracties en ze krijgen van de horeca en exploitanten een ijsje, wat te drinken en een suikerspin.

Hoe mooi zou het zijn als ook andere doelgroepen de kermis kunnen bezoeken? Met de lichten gedimd en de muziek wat zachter wordt het ook voor hen fijner om naar de kermis te gaan. Dergelijke prikkelvrije kermisbezoeken zijn in gemeenten als Best en Tilburg een groot succes.

D66 Boxtel dient daarom de volgende motie in:

Motie “Prikkelvrij bezoek kermis voor mensen met een beperking”

De raad van de gemeente Boxtel bijeen in haar vergadering van dinsdag 15 mei 2018

Overwegende dat:

  • De jaarlijkse kermis een feest is voor alle inwoners
  • Er al diverse jaren een initiatief ligt van vrijwilligers van Cello om met mensen met een beperking de kermis te bezoeken
  • Dit wordt gesteund én financieel gedragen door de kermisexploitanten en Boxtelse horeca
  • De organisatie graag meer Boxtelaren met een beperking de mogelijkheid wil geven de kermis te bezoeken op de maandagavond tijdens afschermde uren (18.30-20.30 uur) waarbij de muziek zachter staat en de lichten iets gedimd zijn
  • Dit zogenaamde prikkelvrije bezoek volledig wordt georganiseerd door vrijwilligers
  • In andere gemeenten (waaronder Tilburg en Best) een dergelijk initiatief een groot succes is

Verzoekt het college:

Een dergelijk prikkelvrij bezoek voor een brede doelgroep te ondersteunen. Dit door in overleg te gaan met organisaties voor mensen met een beperking en met exploitanten om ervoor te zorgen dat op een nader vast te stellen tijd en dag de muziek zachter staat en er voldoende mensen zijn om de bezoekers te assisteren.

En gaat over tot de orde van de dag.