Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 juli 2018

Tiny Forests

Een jaar geleden, na de kap van de monumentale kastanje bij de Zwaanse Brug, werd door Transitie Boxtel het idee geopperd om een zogeheten Tiny Forest te ontwikkelen in Boxtel.

Via IVN Natuureducatie is inmiddels het project Tiny Forests gelanceerd waar in totaal 24 partnergemeenten aan mee kunnen doen. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het kleine bos trekt veel vlinders, vogels en andere dieren aan en het zorgt voor vergroening in de wijk. Ook kunnen buurtbewoners er elkaar ontmoeten en leren kinderen dicht bij huis meer over de natuur, ook scholen kunnen bij het project betrokken worden in het kader van natuureducatie.

De investering wordt gedeeld door de gemeente en het IVN. Het is de bedoeling dat er in elke partnergemeente vier Tiny Forests worden gerealiseerd in drie jaar. Een prachtige kans om met behulp van cofinanciering de Boxtelse wijken groener te maken.

Motie Tiny Forests

De raad van de gemeente Boxtel bijeen in haar vergadering van dinsdag 3 juli 2018

Overwegende dat:

  • Boxtel duurzaamheid en groen hoog in het vaandel heeft staan
  • Groen in de wijken bevorderlijk is voor gezondheid, natuureducatie, sociale cohesie en
    leefbaarheid
  • Dit project een mooie kans biedt deel te nemen aan een landelijke innovatieve beweging
  • Een groot deel van de kosten wordt gedragen door IVN
  • Deelname aan dit project goed past bij onze gemeente]

Verzoekt het college:

Te onderzoeken of deelname aan het project Tiny Forests van IVN Natuureducatie mogelijk is en
Boxtel voor 16 juli 2018 aan te melden als projectgemeente.

En gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel, 28 juni 2018

Fractie D66 Boxtel
Jos Hegeman
Sohib Hussain
Mari├źlle Wijffelaar