Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 augustus 2018

D66 Boxtel start werkgroep ‘speeltuin’

D66 Boxtel heeft een nieuwe werkgroep geformeerd die de mogelijkheden onderzoekt voor een grote speelvoorziening in Boxtel. Het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een initiatiefvoorstel.

De werkgroep bestaat uit raadsleden Sohib Hussain en Mariëlle Wijffelaars en steunfractieleden Thijs Haster en Wiebe de Leijer. Het viertal wil graag de mogelijkheden onderzoeken voor een speelvoorziening waarbij onderhoud en financiering plaatsvinden door middel van abonnementen. Op diverse plaatsen in ons land zijn dergelijke speeltuinen al gerealiseerd.

Mensen sluiten voor een klein bedrag een abonnement af en kunnen daarmee zo vaak ze willen gebruik maken van de speeltuin. Onderhoud wordt daarmee gefinancierd evenals het beheer. “Spelen is vooral erg leuk, maar draagt ook bij aan de gezondheid van kinderen. Ook is er een ontmoetingsplek voor (groot)ouders: er ontstaat meer sociale cohesie”, aldus de werkgroep. Daarnaast wordt onderzocht hoe een koppeling met educatie kan worden gemaakt

De werkgroep van D66 gaat de komende tijd onderzoeken of een dergelijke voorziening ook in Boxtel gerealiseerd kan worden en hoopt dat dit leidt tot een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad. Het onderzoek richt zich op de haalbaarheid, belangstelling en mogelijke locaties.