Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 september 2018

Schriftelijke vragen: gezond en bewust leven

In ons verkiezingsprogramma heeft D66 Boxtel ingezet op een gezonde en rookvrije generatie.

 

 

 

 

Het is ontzettend belangrijk dat kinderen gezond op kunnen groeien. Daarom wil D66 dat naast alle openbare gebouwen, ook sportvelden, speeltuinen en schoolpleinen rookvrij worden. Hierdoor komen kinderen en jongeren zo min mogelijk in aanraking met roken.
Ook gezonde voeding en bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We willen daarom gezonde voeding op scholen en bij sportclubs stimuleren. Niet met regels maar met voorlichting. Het overgewicht bij zowel volwassenen als kinderen kan daardoor afnemen.

Wij zijn benieuwd waar de gemeente Boxtel op dit moment staat en wat het college al doet om deze doelen te bereiken. Daarom hebben we de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld:

Geacht College,

De overheid heeft onlangs het Nationaal Preventieakkoord gepresenteerd. Dit moet ervoor zorgen
dat Nederlanders gezonder en bewuster gaan leven. Hierin staat een aantal actiepunten genoemd.
Ook de inwoners van de gemeente Boxtel krijgen hiermee te maken.
Dit brengt ons tot de volgende schriftelijke vragen:

 • Eén van de actiepunten is om kantines van sportverenigingen en scholen aan te sporen te
  kiezen voor gezondere voeding en snacks. De verantwoordelijkheid ligt bij de verenigingen
  en scholen, maar de gemeente kan hier wel voorlichting over geven. Op welke manier gaat
  de gemeente Boxtel hierop inspelen?
 • De overheid wil dat in 2025 alle overheidsinstellingen verantwoorde kantines hebben. Wat is
  de stand van zaken in Boxtel?
 • Ook moeten kinderen gestimuleerd worden meer te bewegen en te sporten. Hoe wordt dat
  in Boxtel aangepakt?
 • Een ander aandachtspunt is het roken. Het rijk wil dat in 2040 geen enkele jongere meer een
  sigaret opsteekt en wil zorgen voor een rookvrije generatie. In enkele gemeenten geldt al
  een verbod op roken langs de sportvelden, op schoolpleinen en op terreinen bij openbare
  instellingen als woonzorgcentra, gemeentehuis en rond het NS-station. Wordt hier in de
  gemeente Boxtel ook al op ingespeeld? Zo nee, wat gaat u hier in de toekomst aan doen?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Fractie D66 Boxtel

Jos Hegeman
Sohib Hussain
Mariëlle Wijffelaars