Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 oktober 2018

schriftelijke vragen Japanse Duizendknoop

De Japanse duizendknoop is lastig te bestrijden, dat ervaren we ook in de gemeente Boxtel. De Japanse duizendknoop is inmiddels al op veel plaatsen in onze gemeente gesignaleerd. De plant verspreidt zich razendsnel, vooral bij grond- en graafwerkzaamheden.

 

Stichting Probos is met diverse partijen bezig om een landelijk protocol over de Japanse duizendknoop op te stellen. Diverse provincies, waterschappen en gemeenten – waaronder provincie Noord-Brabant, provincie Utrecht en gemeenten als Den Bosch en Uden hebben zich al aangemeld om mee te denken.

We hebben de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Bent u op de hoogte van de plannen voor een landelijk protocol?
  2. Bent u bereid de gemeente Boxtel hier ook voor aan te melden en zo als een van de eerste gemeenten mee te denken over bestrijding van de Japanse duizendknoop? Plantdeskundigen alsmede stichting Probos vinden dat gemeenten in bestekken ook de Japanse duizendknoop moet opnemen. In het protocol komen ook standaard bestekbepalingen te staan die gemeenten kunnen gebruiken.
  3. Heeft de gemeente Boxtel al een dergelijke bepaling opgenomen in bestekken?
  4. Zo nee, bent u bereid dit te gaan doen om zo verdere verspreiding van de Japanse Duizendknoop te voorkomen? Uit onderzoek blijkt dat de Japanse duizendknoop zeer moeilijk te bestrijden is. Maaien werkt bijvoorbeeld uitsluitend als dit vaak en regelmatig wordt gedaan en als de grond daarna behandeld wordt.
  5. In april heeft u aangegeven dat bestrijding zou plaatsvinden door op de juiste momenten te maaien. En in juni is gestart met de bestrijding van de woekerplant door middel van kokend water. Zijn deze aanpakken succesvol gebleken?
  6. Wordt de bestrijding van de Japanse duizendknoop in de gemeente Boxtel ook op andere manieren aangepakt?
  7. Zijn er ook andere gesprekspartners en samenwerkingen? Is er bijvoorbeeld een samenwerking met Waterschap De Dommel en met de provincie?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie D66 Boxtel

Jos Hegeman
Sohib Hussain
Mariëlle Wijffelaars (woordvoerder)

Fractie CDA Boxtel

Vera Brouns-Wagenaars
Kubra Atalay (woordvoerder)
Roel de los Hoyos Soto