Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 november 2018

Motie rookverbod speeltuinen, sportvelden en scholen

Het is ontzettend belangrijk dat kinderen gezond op kunnen groeien. Daarom wil D66 dat naast alle openbare gebouwen, ook sportvelden, speeltuinen en schoolpleinen rookvrij worden. Hierdoor komen kinderen en jongeren zo min mogelijk in aanraking met roken.
Ook gezonde voeding en bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We willen daarom gezonde voeding op scholen en bij sportclubs stimuleren. Niet met regels maar met voorlichting. Het overgewicht bij zowel volwassenen als kinderen kan daardoor afnemen.

D66 diende daarom de volgende motie in:

De raad van de gemeente Boxtel bijeen in haar vergadering van dinsdag 30 oktober 2018

Overwegende dat:

  • Er een Nationaal Preventieakkoord in ontwikkeling is
  • De overheid hierin inzet op een rookvrije generatie
  • 17 procent van de jongeren aangeeft weleens gerookt te hebben
  • Boxtel graag mee wil werken aan een gezonde leefomgeving voor alle inwoners
  • Roken én meeroken aantoonbaar slecht zijn voor de gezondheid
  • Vooral roken in een omgeving met kinderen niet wenselijk is

Verzoekt het college:

Een rookverbod in te stellen in openbare speeltuinen en scholen en sportverenigingen te stimuleren ook op hun terreinen het roken te verbieden.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Boxtel, 23 oktober 2018

Fractie D66 Boxtel

Jos Hegeman

Sohib Hussain

Mariëlle Wijffelaars