Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 december 2018

Raadsvergadering 11 december

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 11 december 2018 heeft D66 Boxtel in het vragenhalfuurtje vragen gesteld over het afsteken van vuurwerk. (voor onze volledige inbreng over dit onderwerp: klik hier). We hebben hierin ook gevraagd of de gemeente de nieuwe regels die in 2019 ingaan zal communiceren naar de inwoners. Portefeuillehouder Fons Naterop zag hierin ook een mooie kans voor onze inwoners die hier zelf ook suggesties over kunnen aandragen.

Op de agenda stond ook het Jeugdbeleid. Er staan ons extra kosten te wachten die helaas niet te voorkomen zijn. Uiteraard hebben we hiermee ingestemd, want aan een goed jeugdbeleid kan geen prijskaartje hangen. Ook diende D66 een motie (klik hier om deze te lezen) in om met andere gemeenten gezamenlijk op te treden en een brief te sturen aan de minister. Hierin willen we pleiten voor een landelijke solidariteitesbeginsel.

Aan het einde van de vergadering heeft D66 een motie vreemd aan de orde van de dag (klik hier voor de volledige versie) ingediend over het onderwerp wifi hotspots. De Europese Unie stelt een subsidie beschikbaar waar gemeenten zich op kunnen inschrijven om zo gratis wifi in publieke ruimtes te kunnen realiseren. De wethouder gaf aan dat in openbare gebouwen al gratis wifi beschikbaar is en zegde toe het onderwerp mee te nemen in zijn overleg met een werkgroep van Centrummanagement. D66 is blij met deze toezegging en heeft daarop besloten de motie niet in stemming te brengen. Immers: een toezegging van een wethouder is zwaarwegend.