Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 december 2018

Verkeerssituatie centrum

De nieuwe markt is vorige week geopend en is erg mooi geworden. Met het openen van de markt is ook de verkeerssituatie in en rond het centrum ingrijpend gewijzigd. Zo is er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Rechterstraat, op de Markt en in de Clarissenstraat.

Uiteraard is de nieuwe situatie wennen voor vaste bezoekers van het centrum. Ook kunnen maatregelen soms net iets anders uitpakken dan van tevoren bedacht; omwonenden, ondernemers en bezoekers ondervinden de gevolgen hier van.

Knelpunten kunnen verschillende ongewenste neveneffecten en oorzaken hebben. Bijvoorbeeld doordat mensen zich niet aan de nieuwe verkeersregels houden of dat de nieuwe regels niet duidelijk zijn voor mensen.

Een aantal voorbeelden die ons gemeld zijn:

  • Automobilisten rijden de verkeerde kant van de markt op en parkeren daar.
  • De Clarissenstraat en Rechterstraat worden in twee richtingen gebruikt i.p.v. een richting.
  • De Clarissenstraat is doodlopend geworden waardoor er veel auto’s moeten keren.
  • In de Rechterstraat wordt veelvuldig op de nieuwe losplaatsen en trottoirs geparkeerd

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Welke maatregelen worden er genomen om de genoemde knelpunten op te lossen?
  2. Komt er een evaluatie van de nieuwe verkeerssituatie (is de huidige situatie de gewenste)?
  3. Zo ja, worden dan bovenstaande verschillende knelpunten/ oorzaken ook onderzocht?
  4. Zo ja, op welke termijn gaat dit gebeuren?
  5. Staan er nog meer wijzigingen in de verkeerssituatie in de planning en op welke termijn worden deze uitgevoerd?