Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 januari 2019

Schriftelijke vragen muziekeducatie

In de media is onlangs een verhaal verschenen over de oprichting van www.muziekloketboxtel.nl, een initiatief van Boxtel’s Harmonie, Gildenbondsharmonie, fanfare Sint-Arnoldus, fanfare Concordia, muziekschool MuzeBox, musicalschool F-Act en The Talent Factory. Ook CultuurBox houdt zich in onze gemeente bezig met muziek- en cultuurlessen. Er is volgens ons een onduidelijke situatie ontstaan.

Daarom hebben we onderstaande vragen aan het college gesteld:

  • In de gemeente Boxtel zijn er twee muziekloketten: CultuurBox en de hafa’s. Is dit conform wens van college?
  • Wanneer en hoe bent u geïnformeerd over de oprichting van het muziekloket van de hafa’s?
  • Hoe is dat muziekloket gefinancierd? Heeft u hiervoor subsidie beschikbaar gesteld?
  • Waarom heeft u besloten de regeling Muziekvouchers door CultuurBox te laten uitvoeren?
  • Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aanvragen van de muziekvouchers bij het muziekloket Boxtel?
  • De samenwerking tussen stichting Brede Scholen Boxtel en de scholen is gebaseerd op een bepaalde werkvorm. Welke afspraken zijn er vastgelegd en waarom is voor deze manier gekozen?
  • Vanuit de hafa’s is hier kritiek op gekomen. Begrijpt u deze opmerkingen?
  • De hafa’s hebben tijdens de overgangsperiode (sinds het faillissement van MiK) extra subsidiemiddelen ontvangen. Om wat voor bedrag gaat het en voor welke doelen is de subsidie bestemd? Zijn deze doelen behaald?