Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 maart 2019

Misdaadmeter

De gemeente Boxtel stond vorig jaar nog op plaats 120 in de misdaadmeter maar is dit jaar gestegen naar plaats 82.

Als we naar de trend op langere termijn kijken, blijkt er wel een daling te zijn voor de meeste misdaadvormen. Dat is een hoopvolle ontwikkeling. Toch maken wij ons zorgen over de stijging van afgelopen jaar. Vooral de toename van het aantal bedreigingen (een stijging van 45 procent) en het aantal vernielingen en inbraken zijn daarbij opvallend. D66 Boxtel vindt dit een zorgelijke ontwikkeling.

We realiseren ons dat Boxtel een voor criminelen aantrekkelijke ligging heeft langs de A2 en een NS-station. Toch zijn de verschillen met omliggende gemeenten erg groot. Veiligheid is een van de belangrijkste punten in een prettige leefomgeving en het is belangrijk dat elke inwoner van onze gemeente zich veilig voelt.

Wij hebben hier de volgende vragen over:

  • Het aantal misdrijven – met name bedreigingen – is in onze gemeente fors gestegen. Heeft u hier een verklaring voor? – Op eerdere vragen over dit onderwerp gaf u aan dat de bevolkingssamenstelling in Boxtel anders is dan omliggende gemeenten. Is bekend of de misdrijven vooral worden gepleegd door inwoners van onze gemeente of door inwoners van andere dorpen of steden?
  • Zijn er concrete plannen om actie te ondernemen om zo het aantal misdrijven in Boxtel terug te dringen?

We signaleren dat Boxtel in 2016 ook erg hoog stond in de Misdaadmeter. In 2017 daalde het aantal misdrijven en in 2018 steeg het weer (een soort jojo-effect).

  • Heeft u een verklaring voor de grote wisselingen?
  • Buurtwhatsapp kan helpen om criminaliteit tijdig te signaleren waardoor actie kan worden ondernomen. Is bekend hoeveel wijken in Boxtel deze app gebruiken? Is hierdoor bijvoorbeeld ook de flinke daling in het aantal auto-inbraken te verklaren?
  • Heeft u inzage in het aantal uren dat door de politie in Boxtel per jaar wordt besteed aan de verschillende soorten misdaad?
  • Is het mogelijk een beeldvormende bijeenkomst te organiseren waarin de gemeenteraad door de politie geïnformeerd wordt over misdrijven en problemen in de gemeente Boxtel?

(Data in grafiek afkomstig van AD Misdaadmeter)