Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 mei 2019

Hoeveel geld krijgt Boxtel extra voor jeugdzorg?

Gisteren maakte het kabinet bekend dat er komende jaren 1 miljard extra naar jeugdzorg gaat. Dat is heel goed nieuws! Want ook in Boxtel kampen we met een groot tekort.

D66 stelde eerder al de volgende vragen aan het college:

 

Geacht college,

Ook wij lazen het bericht in de media dat het kabinet extra geld uittrekt voor jeugdzorg. Een
positieve ontwikkeling voor onze jeugd, de zorgverleners én voor de Nederlandse gemeenten. Dit
besluit is mede tot stand gekomen na noodkreten van diverse gemeenten, waaronder de gezamenlijk
brief die op initiatief van de gemeente Boxtel is verstuurd. We zijn blij dat u als wethouder hierin het
voortouw heeft genomen en daarmee een mooi resultaat hebt bereikt.
We hebben hier de volgende aanvullende vragen over:
– Voor dit jaar trekt het Rijk 350 miljoen euro uit voor de jeugdzorg. Dit bedrag gaat naar de
gemeenten waarmee zij tekorten kunnen wegwerken. Is al bekend op welk bedrag de
gemeente Boxtel mag rekenen? Indien dit nog niet bekend is, kunt u toezeggen ons hier zo
snel mogelijk over te informeren?
– Wordt de verdeling gemaakt op basis van inwoneraantallen of wordt er ook gekeken naar
gemeenten die hoge jeugdzorgkosten hebben door bijvoorbeeld een instelling als De La
Salle?

  • In het komende jaar wordt er jaarlijks 190 miljoen euro extra uitgetrokken voor jeugdzorg. Is
    ook hiervan een verdeling bekend? Zo ja, is het bedrag voldoende om de financiële gevolgen
    voor Boxtel te compenseren?
  • Het Rijk stelt dat het bedrag dat wordt uitgetrokken voldoende is om iedereen die jeugdzorg
    aanvraagt te kunnen helpen en om achterstanden bij gemeenten en zorgorganisaties weg te
    werken. Deelt u deze mening?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fractie D66 Boxtel

Jos Hegeman
Mariëlle Wijffelaars
Sohib Hussain