Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 juli 2019

Motie ‘overlast VION’

Het bedrijf VION is al decennialang deel van Boxtel. Veel inwoners hebben er gewerkt, van oudsher is het een echt Boxtels bedrijf. Nog steeds speelt VION een grote rol in Boxtel, al is dat sinds een paar jaar niet meer op een positieve manier.

Steeds meer inwoners ervaren overlast van VION waarbij met name zaken als stankoverlast, de drukke verkeersbewegingen en de wachtende vrachtwagens een bron van irritatie zijn.
Tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad aan VION werd duidelijk dat het bedrijf en de gemeente gesprekken voeren over mogelijke oplossingen voor deze overlast. VION heeft toegezegd onderzoek te laten doen naar de stankoverlast én zegt bereid te zijn de best beschikbare technieken te willen gebruiken om geuroverlast terug te dringen. Centraal daarbij staat dat de gemeente heeft aangegeven dat Boxtel VION niet meer wil ruiken. Ook wordt in deze overleggen gesproken over de verkeersbewegingen, dierenwelzijn en arbeidsmigranten. VION zegt de komende tijd voorstellen te doen om al deze zaken zo goed mogelijk te regelen.
Het liefst hadden we gezien dat de vergunning voor uitbreiding gekoppeld kon worden aan maatregelen op het gebied van dierenwelzijn, stankoverlast, verkeersbewegingen en energieverbruik. Dit blijkt echter juridisch niet mogelijk te zijn daar de overlast niet slaat op de nieuwe bedrijfsactiviteiten en er al een milieuvergunning is afgegeven.
Wij juichen het toe dat het college gesprekken voert met VION en daarmee de zorgen van de inwoners serieus neemt. Hoewel mogelijk de onderhandelingen met VION zullen leiden tot minder – en het liefst geen – overlast voor de inwoners van Boxtel, willen ondergetekende raadsfracties hierin nog een stap verder gaan.

Motie vreemd aan de orde van de dag: “Overlast VION”

De raad van de gemeente Boxtel bijeen in haar vergadering van dinsdag 2 juli 2019

Overwegende dat:

  • Boxtel haar inwoners een fijne leefomgeving wil geven
  • Boxtel het welzijn van dieren hoog in het vaandel heeft staan
  • Er veel klachten zijn over stankoverlast in de omgeving van VION en zelfs tot ver daarbuiten
  • Vrachtwagens met varkens regelmatig langere tijd in de brandende zon staan
  • Er dagelijks veel verkeersbewegingen zijn richting VION waardoor op sommige plekken problemen ontstaan
  • VION een van de grootste energieverbruikers van Boxtel is
  • VION graag wil uitbreiden en daarvoor een vergunningsaanvraag heeft gedaan
  • De gemeenteraad en het college hebben uitgesproken dat we VION niet meer willen ruiken

 

Verzoekt het college:
Als huidige onderhandelingen niet tot resultaat leiden, die maatregelen binnen haar juridische mogelijkheden te nemen die nodig zijn om overlast te beëindigen en VION te sommeren de best beschikbare technieken te gebruiken om de overlast aan te pakken.

 

D66 Boxtel
Combinatie95
SP
Inbox
Balans
CDA
VVD
PvdA/Groenlinks