Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 oktober 2019

Motie ja/ja-sticker

Vijftig kilo papier per huishouden wordt jaarlijks weggegooid. Een groot deel daarvan bestaat uit reclamedrukwerk wat door 65% van de huishoudens linea recta in de papierbak wordt gegooid.

Natuurlijk is het fijn om op de hoogte te blijven van interessante reclame-aanbiedingen, maar het gros van de Nederlanders heeft eigenlijk geen interesse in reclamedrukwerk en gebruikt hiervoor een app.

Er zijn nee/nee-stickers beschikbaar voor op de brievenbus zodat men dergelijk drukwerk niet meer ontvangt. De ervaring leert echter dat een meerderheid vergeet een sticker te plakken en dus toch de folders ontvangt. Een dergelijke verspilling past niet bij een gemeente die een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid wil vervullen.

Door een ja/ja-sticker in te voeren kan jaarlijks 5 tot 10 kilo papier per huishouden per jaar worden bespaard, voor heel Boxtel betekent dat 100 ton papier per jaar. Diverse gemeenten waaronder steden als Amsterdam, Rotterdam en Zaanstad zijn bezig met het invoeren van een ja/ja-sticker waarbij alleen huishoudens die dit specifiek aangeven reclamedrukwerk ontvangen. De lokale huis-aan-huis-bladen zouden ons inziens niet onder de ja/ja-sticker moeten vallen. Deze zijn erg belangrijk als informatiebron voor onze inwoners.

De VNG is momenteel bezig met het uitwerken van een eenduidige aanpak met betrekking tot de ja/ja sticker. Boxtel kan als duurzame gemeente natuurlijk niet achterblijven.
We dienen dan ook graag een motie in met het verzoek te onderzoeken of invoering van een ja/ja-sticker in Boxtel mogelijk is.