Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 januari 2020

schriftelijke vragen rookverbod scholen

In oktober 2018 heeft D66 Boxtel een motie ingediend betreffende een rookverbod in openbare speeltuinen. Ook hebben we hierin het college verzocht sportverenigingen en scholen te stimuleren roken op hun terrein te verbieden.

Verplaatsing van het probleem

De motie is aangenomen en diverse scholen hebben hieraan gehoor gegeven. Wel vangen we geluiden op dat hiermee het probleem is verplaatst en dat steeds meer scholieren op straat roken. Dit is onder meer het geval rond Sint Lcuas. Studenten roken niet meer op het terrein, maar wel op de naastgelegen straat (Burgakker) en staan daarmee in het zicht van de nabijgelegen Petrusschool. De kinderen zien het en staan bij het halen en brengen letterlijk tussen de rook. Dat lijkt ons het tegenovergestelde van wat we met een rookverbod willen bereiken.

Vanaf augustus 2020 gaat een landelijke regel gelden waarbij op alle schoolterreinen een rookverbod gaat gelden. Een goede ontwikkeling, waarbij we wel moeten zorgen dat er wordt gehandhaafd en dat het probleem zich niet verplaatst.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  • Heeft de gemeente in beeld welke scholen en sportverenigingen inmiddels rookvrij zijn? Op welke manier worden verenigingen en onderwijsinstellingen hierin door de gemeente gestimuleerd?
  • Herkent u de signalen met betrekking tot verplaatsing van het probleem? Zo ja, bent u het met ons eens dat dit onwenselijk is?
  • Is het mogelijk om hier tegen op te treden danwel te zorgen dat er niet meer gerookt wordt rond (basis)scholen? Dit om te voorkomen dat jonge kinderen in aanraking komen met roken.
  • Op welke manier wordt er nu – en zeker na augustus 2020 – gehandhaafd? Speelt de gemeente hierin een rol of ligt dit bij de scholen zelf?
  • Indien dit bij de scholen zelf ligt: speelt de gemeente dan wel een begeleidende rol?