Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juni 2020

Corona uitbraak bij VION

Een steekproef bij VION laat zien dat naar alle waarschijnlijkheid 1 op de 6 medewerkers is besmet met het coronavirus. Een zorgwekkende uitkomst met flinke risico’s voor medewerkers en inwoners van de gemeente Boxtel. De Veiligheidsregio heeft besloten dat VION toch open mag blijven. D66 Boxtel maakt zich zorgen over de veiligheid en gezondheid van de medewerkers van VION en onze inwoners.

Risico op verspreiding

Eerder stelde D66 al vragen over het risico van verspreiding en het gevaar voor de omgeving. Experts stellen nu dat dit zeker aanwezig is. Een situatie die grote gevolgen kan hebben voor onze hele gemeente. De uitslag van de steekproef bij VION baart ons grote zorgen.

Wij hebben hierover de volgende vragen:
  • Hoe representatief is de gehouden steekproef? Kunnen we daaruit inderdaad concluderen dat 1 op de 6 medewerkers het coronavirus bij zich draagt?
  • Is er contactonderzoek uitgevoerd bij de betreffende personen? Is in beeld met hoeveel collega’s zij in contact zijn geweest? Zijn daarbij ook huisgenoten en eventuele medereizigers in de busjes meegenomen?
  • Zitten de betreffende mensen in quarantaine? En geldt dat ook voor naaste collega’s en huisgenoten?
  • Waarom is besloten VION toch open te houden ondanks het risico dat er is op verdere verspreiding van het virus

De Medewerkers van VION komen uiteraard ook op straat en in winkels wat ook gevolgen kan hebben voor de gezondheid van andere inwoners van onze gemeente. Als gemeentebestuur hebben we de verantwoordelijkheid te zorgen dat onze inwoners in een zo gezond en veilig mogelijke samenleving kunnen wonen en werken.

  • Bent u betrokken geweest bij de beslissing van de Veiligheidsregio om VION open te houden?
  • We horen geluiden dat uitzendbureaus creatief omgaan met de regels van het RIVM. Bent u hiervan op de hoogte? Kloppen deze geluiden?

Sinds 1 juni kan iedereen in Nederland getest worden omdat er voldoende capaciteit is. Maar niet alle medewerkers van VION zijn getest. Wij zien geen reden om niet iedereen uit voorzorg te testen, zeker gezien de hoge uitkomst van de steekproef is dat ons inziens wel wenselijk.

  • Waarom zijn niet alle medewerkers van VION getest? Als argument wordt genoemd dat sluiting van VION flinke economische gevolgen zal hebben.
  • Bent u het met ons eens dat economische belangen nooit boven de gezondheid en veiligheid van medewerkers en inwoners gezet mogen worden?
  • Hoe is aan horeca-ondernemers die wel 2,5 maand de deuren dicht moesten houden uit te leggen dat VION wél open mag blijven?
  • Bent u bereid in overleg te gaan met de Veiligheidsregio en VION om deze kanttekeningen te plaatsen? Heeft er al overleg plaatsgevonden? Indien ja, heeft u bezwaren geuit tegen openstelling van VION?