Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 13 september 2020

Vion en het coronavirus

Op woensdag 1 juli 2020 is de gemeenteraad van Boxtel door de Veiligheidsregio en GGD bijgepraat over de corona-besmettingen bij Vion. Op 11 september heeft Omroep Brabant een artikel geplaatst waarin duidelijk wordt dat de informatie die indertijd is gegeven mogelijk niet correct is.

Onjuiste informatie

Mocht het zo zijn dat de gemeenteraad van Boxtel niet de juiste informatie heeft gekregen, dan is dat naar onze mening een zeer kwalijke zaak. Uit het verhaal van Omroep Brabant maken wij op dat indertijd de nu gepubliceerde informatie wel al bekend is geweest bij GGD en de Veiligheidsregio.

Wij hebben hierover de volgende vragen:
 • Omroep Brabant heeft via een WOB-verzoek documenten in handen gekregen waarin onder meer staat dat medewerkers van Vion wél klachten hadden. Aan de gemeenteraad is
  aangegeven dat het besmettingsgevaar laag was omdat de besmette medewerkers niet of nauwelijks klachten hadden. Bent u ervan op de hoogte dat deze mensen wel degelijk gezondheidsklachten hadden?
 • Tijdens de bijeenkomst op 1 juli is ook aangegeven dat Vion open mocht blijven onder bepaalde voorwaarden en dat Vion daaraan heeft voldaan. Uit de recente berichtgeving blijkt het tegenovergestelde. De GGD zou zelfs hebben gemeld dat Vion ‘harder aan de bak’ moet. Bent en was u er van op de hoogte dat de afspraken niet werden nagekomen?
 • Ook is gezegd dat in beeld was welke medewerkers besmet waren en dat er contact met hen was. Te lezen is echter dat foutieve adressen werden genoemd. Hoe reëel is de kans dat er gevallen zijn geweest die niet bekend waren bij de GGD?
 • Heeft de recente berichtgeving gevolgen voor het toezicht op Vion met betrekking tot eventuele besmettingen met het coronavirus?

Als D66 Boxtel hebben we – ook met andere gemeenteraadsfracties – steeds onze zorgen geuit voor de gezondheid van medewerkers van Vion en de inwoners van de gemeente Boxtel. We nemen het dan ook hoog op als er foutieve informatie is verstrekt.

 • Bent u het met ons eens dat het geven van verkeerde informatie aan de gemeenteraad nooit mag gebeuren?
 • Was het college wel volledig geïnformeerd?
 • Heeft u naar aanleiding van de recente berichtgeving van Omroep Brabant contact gehad met de Veiligheidsregio en de GGD en hen om een reactie gevraagd?
 • Zo nee, bent u bereid dat alsnog te doen en hen dringend te verzoeken alsnog met de juiste informatie voor de dag te komen?
 • Kan de Veiligheidsregio nog wel de regie hebben in dit dossier mocht blijken dat de raad onvolledig geïnformeerd is?