Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 oktober 2020

Verkiezingsprogramma – Kies voor samen.

Kies voor Samen. Dat is de titel van het verkiezingsprogramma van D66 Boxtel. Het programma is een visie zoals D66 de gemeente Boxtel graag zou zien. En dat willen we vooral samen doen met inwoners, organisaties, ondernemers, verenigingen én andere politieke partijen.

De komende jaren komen er flinke uitdagingen op ons pad. De financiële situatie, woningbouw, jeugdzorg, energietransitie, infrastructuur. Het worden moeilijke maar zeker ook interessante jaren. In het verkiezingsprogramma is de visie van D66 Boxtel te lezen en de manier waarop we deze uitdagingen willen aanvliegen. ,,Dat kunnen we niet alleen, daar is samenwerking voor nodig”, zegt lijsttrekker Mariëlle Wijffelaars. ,,Samenwerking is essentieel om de grote dossiers aan te pakken. We pleiten dan ook voor een raadsbreed akkoord om zo ook binnen de gemeenteraad meer samenwerking te krijgen. Alleen dan kunnen we komen tot goede oplossingen voor de uitdagende dossiers.”

In tijden waarin de financiële situatie van de gemeente lastig is, kunnen we ook in het verkiezingsprogramma geen beloftes doen. Dat laten de financiën namelijk niet toe. De gemeenteraad gaat in de kerntakendiscussie met elkaar bepalen hoe we het beschikbare geld moeten en willen verdelen. Daarom is het programma van D66 Boxtel vormgegeven als visie waarin duidelijk wordt hoe wij Boxtel graag zouden zien.

D66 Boxtel staat voor een gemeente waar inwoners prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Een veilige en gezonde samenleving met volop mogelijkheden voor iedereen zich te blijven ontwikkelen, goed onderwijs is daarbij de basis. We staan ook voor een duurzame maatschappij waarin allerlei concrete initiatieven om de klimaatdoelen te halen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Samen met het gemeentebestuur, inwoners, ondernemers en verenigingen krijgen we dat voor elkaar. We laten elkaar daarbij vrij, maar zeker niet vallen.

Het volledige programma vindt u hier.