Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 november 2020

Duiding verkiezingsuitslag

Uiteraard willen wij onze felicitaties overbrengen aan de fracties Balans, Combinatie95, VVD en PvdA/GroenLinks voor hun mooie resultaat. Maar eigenlijk verdienen alle partijen felicitaties. Niet eerder is er zo’n nette campagne gevoerd met respect voor elkaar en de standpunten. Dat is een compliment waard aan ons allemaal.
Er is de afgelopen maanden veel van ons gevraagd. Verkiezingscampagne in coronatijd vraagt om continu schakelen, plannen aanpassen en steeds jezelf afvragen wat wel kan en wat niet. Het was enerverend maar heeft wel geresulteerd in een goede campagne.

De uitslag was voor ons en dat zal niemand verbazen teleurstellend. Bij een democratie die we gelukkig hebben, hoort soms winst en soms verlies. Waren we verrast over de uitslag? Ja en nee. We wisten vooraf dat meeregeren een grotere kans geeft op verlies. Zeker als er bezuinigingen zijn doorgevoerd die pijn deden. Vanzelfsprekend hadden we onszelf meer gegund, maar uiteindelijk telt niet wat wij vinden maar wat de kiezer vindt.
Als D66 zijn we altijd zo realistisch mogelijk en proberen we de zaak positief te bekijken. Zo ook nu. Want uiteindelijk hebben we van een kleine duizend inwoners wel de steun gekregen. We zullen ons voor hen, maar ook voor al die andere inwoners blijven inzetten voor een gemeente waar iedereen fijn kan wonen, werken en leven.

Het vervolgtraject biedt kansen, voor ons allemaal. D66 heeft altijd gepleit voor een raadsbreedakkoord en we zien dat nog steeds als beste optie in de uitdagende tijden die voor ons liggen. We hopen dat dit als serieuze optie wordt meegenomen.
Een andere mogelijkheid zou de keus voor een zakelijk bestuur kunnen zijn. We weten allemaal dat we voor grote financiële uitdagingen staan. Eén van de eerste taken van de nieuwe gemeenteraad is het voeren van een kerntakendiscussie. Om deze in alle openheid te kunnen voeren én te zorgen dat de financiële situatie echt op orde komt, zou een zakelijk bestuur daarbij passen. Over anderhalf, twee jaar zou dan de inhoudelijke formatie gevoerd kunnen worden.

De bal ligt vanzelfsprekend bij de fractie Balans. Mochten bovenstaande opties geen steun krijgen, dan vragen wij Balans om met alle partijen een open gesprek aan te gaan en daarbij vooral te kijken naar de overeenkomsten. De verkiezingsuitslag mag uniek worden genoemd. Er zijn twee partijen met grote afstand als grootste uit de bus gekomen, de overige partijen zitten zeer dicht bij elkaar. Een zo breed mogelijke coalitie past daarbij en zoals gezegd, bij voorkeur een raadsbreedakkoord. Dat is nodig om te komen tot goed beleid betreffende al die uitdagingen waar we voor staan als gemeente.
Als D66 zijn we uiteraard bereid in gesprek te gaan met de grootste partij en dat zal voor alle partijen gelden. Komen tot een breedgedragen coalitie zal een puzzel worden en we wensen Balans daarbij veel wijsheid en positiviteit toe.

Focus vooral op de overeenkomsten, want die zijn bij alle partijen te vinden. Uiteindelijk zijn wij allemaal volksvertegenwoordigers en telt voor ons allemaal maar 1 ding: het belang van onze inwoners en hen de beste woonomgeving geven. Voor nu en voor de toekomst.