Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 januari 2021

Proces coalitievorming Boxtel

De verkiezingen zijn inmiddels ruim twee maanden geleden en van een nieuwe coalitie is nog steeds geen sprake. Bovendien is er geen duidelijkheid over de vorderingen van de gesprekken, mogelijke valkuilen of het proces. 
Transparantie? 
Openheid en transparantie waren ons beloofd toen de onderhandelingen van start gingen. Echter, van openheid en transparantie is totaal geen sprake. Afgezien van wat korte mails waarin ons vooral werd gevraagd geduld te hebben, is het oorverdovend stil vanaf de onderhandelingstafel. U heeft ons beloofd dat er eind januari duidelijkheid en mogelijk witte rook zou zijn. Dat is nu. En tot op heden hebben we niets gehoord. We krijgen geen duidelijkheid en alle betrokkenen houden de lippen stijf op elkaar. Dit geeft het begrip achterkamertjespolitiek een heel nieuwe betekenis. Waar zijn al die mooie beloftes over een open en transparant proces gebleven?
Niet serieus genomen 
Wij voelen ons als fracties niet serieus genomen en proeven hetzelfde bij onze inwoners. We begrijpen dat goed werk tijd nodig heeft, maar teveel tijd is niet wenselijk voor onze inwoners, bedrijven en (vrijwilligers) organisaties. Ook voor de ambtelijke organisatie is het zaak dat er snel een akkoord komt, zodat ook de ambtenaren door kunnen met hun werkzaamheden. Op dit moment liggen veel zaken stil en dat komt onze gemeente niet ten goede. Deze tijden vragen om beleid en daadkracht, onze gemeente moet bestuurd worden. Dit proces draagt daar niet aan bij.
Inmiddels zijn we gestart met de kerntakendiscussie. We vragen ons af waar de onderhandelingen nu dan precies over gaan. Heeft een kerntakendiscussie nog wel zin als nu alles wordt afgesproken? En als er straks geen dichtgetimmerd akkoord komt, waarom duurt het proces dan zo lang?
Wij vrezen uiteindelijk te worden geconfronteerd met een kant en klaar coalitieakkoord waarbij geen inbreng van andere fracties mogelijk is. Maar bovenal, we vrezen dat door deze radiostilte en het gebrek aan communicatie de afstand tot de burger alleen maar groter wordt. Een gemiste kans.
Kom met duidelijkheid 
Wij vinden dat u het aan de inwoners van Boxtel en aan de overige politieke partijen verplicht bent om nu eindelijk eens duidelijkheid te scheppen en op zijn minst zou u in onze ogen aan moeten geven wanneer u iedereen informeert over de stand van zaken. Dat zou naar onze mening in ieder geval in de loop van de eerste week van februari moeten gebeuren.
Enkele vragen 
Tot slot enkele vragen:
1. Op welke termijn verwacht u dat de onderhandelingen afgerond zijn?
2. Bent u bereid de gemeenteraad uiterlijk in de loop van de eerste week van februari uitgebreid te informeren? Zo nee, waarom niet?
3. Wanneer verwacht het nieuwe college daadwerkelijk actief de gemeente te gaan besturen?
4. Wanneer geeft u openheid over het gevoerde proces?