Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 februari 2021

Tegenvaller van 1 miljoen

Op 2 februari is door het kabinet een brief gestuurd aan de Tweede Kamer betreffende de herijking van het gemeentefonds. Hieruit wordt duidelijk dat de gevolgen voor Boxtel niet positief zijn. Sterker nog, we gaan er flink op achteruit. Volgens de nieuwe verdeling zou onze gemeente er ongeveer een miljoen euro per jaar op achteruit gaan. Een flinke tegenvaller die onze financiële situatie nog minder houdbaar maakt. Om ons huidige voorzieningenniveau en ons zorgstelsel op peil te houden, zijn er twee keuzes. Nog meer bezuinigen dan we al moesten óf een verhoging van de ozb. In uw onlangs gepresenteerde coalitieakkoord, meldt u echter dat het uitgangspunt is dat alleen inflatiecorrectie wordt toegepast bij de ozb.

We hebben daarom onderstaande schriftelijke vragen aan het college gesteld:

  • Bent u tijdens het formatieproces geïnformeerd over de herijking van het gemeentefonds?
  • Was u op de hoogte van de nadelige gevolgen voor de gemeente Boxtel?
  • Indien u op de hoogte was, waarom heeft u gekozen voor het standpunt dat alleen inflatiecorrectie wordt toegepast bij de ozb?
  • Hoe gaat u deze flinke tegenvaller aanpakken? Kiest u daarbij voor meer bezuinigingen of is een verhoging van de ozb toch een optie?
  • Heeft u contact gehad met het Rijk over dit verdeelvoorstel? Zo ja, op welke manier en wat was de reactie? Indien nee, bent u bereid dit alsnog op te pakken?
  • Op welke manier wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd en betrokken?

Met vriendelijke groet,
D66 Boxtel

Mariëlle Wijffelaars
Sohib Hussain