Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 mei 2021

Niet verlengen CmK-regeling?

Cultuureducatie is enorm belangrijk voor álle kinderen. Cultuur in al haar vormen werkt ontspannend, draagt bij aan samenwerking én stimuleert het creatief denken van kinderen. Dat het college van B. en W. een besluit over het verlengen van de CmK-regeling heeft aangehouden, vindt D66 dan ook onbegrijpelijk. We stelden er deze vragen over:

Van diverse kanten hoorden wij het bericht dat het college van B. en W. geen besluit heeft genomen over het verlengen van de CmK-regeling. Dit heeft grote gevolgen voor het totale cultuureducatiebeleid in de gemeente Boxtel. Als reden noemt het college dat het zich eerst wil oriënteren op deze regeling alvorens wordt besloten wel of niet te verlengen.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is de basis van het cultuureducatiebeleid. Volgens onze informatie is er een machtigingsregeling met de provincie Noord-Brabant, ieder voor vijftig procent zijnde 18.140,72 euro. Dit bedrag gaat grotendeels direct naar de scholen, €4.25 euro per leerling. Alle scholen in onze gemeente nemen deel ook de scholen voor SO en VSO.

Mocht de regeling niet worden verlengd, dan heeft dat flinke gevolgen voor de cultuureducatie. Ook het nieuwste project ‘Meer muziek in de klas’ komt hierdoor in gevaar.

We hebben daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

  • Klopt het dat het college geen beslissing heeft genomen over verlenging van de regeling tot en met 2024?
  • Zo ja, wat waren hiervoor uw overwegingen en beweegredenen?
  • Wij hebben vernomen dat u aangeeft zich meer te willen verdiepen in de regeling alvorens een besluit te nemen. De CmK-regeling loopt echter al jaren en is niet nieuw. Waar wil u zich precies nog op oriënteren?

Het besluit van het college komt voor partijen als Brede Scholen Boxtel en CultuurBox totaal onverwacht en er zouden geen signalen zijn geweest dat er sprake zou zijn van twijfels over verlenging van de CmK-regeling.

  • Klopt het dat er een intentieverklaring is ondertekend?
  • Zo ja, is het dan juridisch wel mogelijk te stoppen met de CmK-regeling?
  • In onze rechtstaat zijn zowel mondelinge als schriftelijke toezegging bindend. Klopt het dat er een mondelinge toezegging is gedaan dat de regeling gehandhaafd zou blijven?

Dankzij de CmK-regeling is het voor onze basisscholen mogelijk veel aandacht te schenken aan kunst-, cultuur- en muziekonderwijs. Het zorgt voor zowel inschoolse- als buitenschoolse activiteiten waar leerlingen aan mee kunnen doen. Daarnaast draagt het bij aan de professionalisering van leerkrachten, de doorlopende leerlijn kunst- en cultuur en kansengelijkheid voor alle kinderen. Daarnaast stimuleert kunst en cultuur het creatieve denken bij kinderen.

  • Bent u het met ons eens dat het aanbod van kunst- en cultuureducatie van groot belang is voor elk kind?
  • Niet alle kinderen krijgen van huis uit kunst en cultuur mee. Het stoppen van de CmK-regeling veroorzaakt dus kansenongelijkheid bij kinderen. Hoe wil het college ervoor zorgen dat álle Boxtelse kinderen gelijke kansen en aanbod krijgen als het gaat om kunst en cultuur?
  • Hoe ziet het college de toekomst van kunst- en cultuureducatie in onze gemeente?