Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 augustus 2021

schriftelijke vragen herinrichting Stationsstraat

Medio 2019 presenteerde de Stichting Toekomst Stationsstraat haar plannen voor herinrichting van de Stationsstraat. Nu, ruim 2 jaar later laat uitvoering van de plannen op zich wachten en worden de plannen mogelijk gewijzigd.

Met het ambitieuze plan ‘Boxtel Binnen de Bruggen’ is een visie gemaakt voor de toekomst van ons economische, culturele en bruisende hart van de gemeente. Een visie die in fases uitgevoerd zal worden. Na de Rechterstraat zou de Stationsstraat aan de beurt zijn.

 

Wij hebben hierover een aantal vragen aan het college gesteld:
  • De gemeenteraad heeft ingestemd met een taakstelling van in totaal €600.000 euro voor herinrichting van de Stationsstraat. Is dit bedrag naar verwachting toereikend voor de realisatie?
  • Is er een indicatieve datum voor realisatie van dit project bekend?

Er lijkt nog geen overeenstemming te zijn over de toegankelijkheid van de straat voor (vracht)auto’s. Er wordt gesproken over een mogelijke keerlus. D66 heeft haar bedenkingen bij de ruimtelijke inpassingsmogelijkheid van een dergelijke oplossing en vreest voor een minder veilig situatie voor fietsers en voetgangers.

  • Welke mogelijkheden worden onderzocht? Is een verkeersluwe straat met laad en los-zone (zoals in de Rechterstraat) een oplossing?

klimaatadaptatie
In 2019 is er een klimaatstresstest uitgevoerd voor de gemeente Boxtel. Met name het centrum wordt als risicogebied aangewezen m.b.t. hittestress. Hier vormt zich een zogenaamd hitte-eiland wat betekent dat de warmte door een versteende, dichtbebouwde omgeving niet goed weg kan. Dit brengt extra risico’s met zich mee voor met name oudere inwoners.

Door de onvermijdelijke verdere opwarming van de aarde zal het hitte-eiland effect alleen maar groter worden. Dit vraagt om een nieuwe manier van ontwerpen van onze openbare ruimte met veel meer ruimte voor groen en minder stenen.
De Stichting Toekomst Stationsstraat geeft aan dat het maximaal mogelijke is gedaan aan klimaatadaptatie in het definitieve ontwerp. Dit betekent onder andere een toename van 3 naar 5 bomen.

  • Bent u bereid dit bij de nadere uitwerking te heroverwegen en te kijken of er nog meer vergroening mogelijk is? Met als uitgangspunt: eerst groen, dan pas stenen.
  • We ontvangen veel positieve signalen over de tijdelijke plaatsing van de boombakken van het Breukelsplein in de Stationsstraat. Ziet u iets in het laten staan van een deel van de bakken in de Stationsstraat na afloop van de kermis als tijdelijke vergroening totdat de herinrichting gaat plaatsvinden?