Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 januari 2022

schriftelijke vragen sloopwerkzaamheden Rozemarijnstraat

13 januari jl. verscheen er in het Brabants Centrum een artikel over de sloopwerkzaamheden aan het winkel-/woonpand op de hoek van de Rechterstraat, Rozemarijnstraat en de Markt. Een luifel wordt verwijderd en de gevel aangeheeld met uit het werk komend materiaal..

Het pand is gebouwd in een typische architectuurstijl uit de jaren 60. Een transparante winkelplint met daarboven woonblokken, gescheiden door een rondlopende luifel. Deze luifel maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze compositie en geeft het gebouw schaal en detail. Hoewel de staat van het gebouw niet zo best is, ligt verdere verloedering op de loer. Het hergebruik van bestaand materiaal om de gevel te repareren en het herplaatsen van de airco installaties aan de gevel stemt ons daarin niet hoopvol. Zeker omdat een verdere opknapbeurt van het pand niet in het verschiet ligt zoals in het artikel aangegeven. Daarnaast zou de enige reden voor de werkzaamheden de slechte staat van de luifel zijn en lijkt voor de goedkoopste oplossing te zijn gekozen.

De ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum is in het belang van ons allemaal. Niet voor niets is recentelijk de Rechterstraat grondig opgeknapt om het straatbeeld te verbeteren. Een goede openbare ruimte en aantrekkelijk straatbeeld is goed voor horeca en detailhandel en daarmee ook goed voor het voorzieningenniveau in Boxtel. D66 werkt daarom al langere tijd aan een initiatiefvoorstel voor beter gevel- en reclamebeleid voor het centrum van Boxtel.

 

Wij hebben de volgende vragen:

  • Bent u het met ons eens dat een in het straatbeeld prominent aanwezig pand als dit een belangrijke bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van het centrum?
  • Bent u het met ons eens dat verdere verloedering op de loer ligt? Hoe denkt u dat ten goede te kunnen keren?

Zo ver bij ons bekend is er geen vergunning voor de werkzaamheden aangevraagd.

  • Klopt dit? En is er wel een vergunning benodigd voor deze wijzigingen aan de gevel?
  • Is de gemeente bereid om handhavend op te treden? Zo ja, welke actie zal u uitvoeren en/of welke eis gaat u stellen aan de eigenaren van dit pand?

D66 ziet graag dat het straatbeeld hersteld of zelfs verbeterd wordt om een positieve bijdrage aan de aantrekkelijkheid van ons centrum te kunnen leveren en dat ook de eigenaren van dit pand zich aan de regels houden die voor iedereen gelden.* Dat is wel zo eerlijk, ook naar andere ondernemers in het centrum die zich inzetten voor een mooi centrum waar het leuk winkelen en verblijven is.

*Dit betekent ook dat aangebrachte reclame uitingen, airco units e.d. aan de regels van de welstand moeten voldoen en niet zonder vergunning geplaatst of verplaatst mogen worden.