Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 juli 2022

Inbreng bestemmingsplan VLK

Ik ben niet boos. Ik ben enorm teleurgesteld. En als ik dat thuis tegen mijn kinderen zeg, dan weten ze dat dat eigenlijk nog erger is.D66 is teleurgesteld. Want jarenlange beloftes, afspraken en toezeggingen hebben nog altijd niet geleid tot uitvoering van onze wens: een onderzoek naar een vrachtwagenverbod. In twee bestuursakkoorden heeft het zwart op wit gestaan. Er ligt een motie die door een ruime meerderheid is aangenomen. Er ligt een toezegging van de vorige portefeuillehouder. En wat is daarmee gedaan? Niks.In zo’n situatie moet je natuurlijk ook naar jezelf kijken en enige zelfreflectie is ons niet vreemd. Hadden wij er meer bovenop moeten zitten? Nee. Want we hebben tientallen gesprekken gevoerd met wethouders en ambtenaren en meermaals aan de bel getrokken en ons ongenoegen geuit. Het enige dat wij onszelf verwijten is dat we wellicht een te nette weg hebben afgelegd en daarin te correct zijn geweest.Voorzitter, voor D66 geldt altijd afspraak is afspraak. En dan doet het zeer als blijkt dat dat niet voor iedereen geldt. We zien onszelf graag als een partij die meewerkend is en vaak probeert compromissen te sluiten. Er wordt in deze raadzaal vaak gesproken over vertrouwen hebben in elkaar en wij hebben dat vertrouwen ook altijd gehad. Nu zit er echter een flinke deuk en het zal moeite kosten om dat weer te herstellen.Het is een understatement om te zeggen dat wij deze gang van zaken betreuren. We zijn zwaar teleurgesteld. En we hopen vooral dat dit geen voorbode is voor hoe er in de toekomst met beloftes en toezeggingen wordt omgegaan.Dat gezegd hebbende voorzitter wil ik kort ingaan op het voorstel wat voor ons ligt. Kunnen wij hier vanavond een besluit over nemen? Nee. De informatie is namelijk niet compleet. Alternatieven zijn niet onderzocht en dat maakt dat wij als raad niet beschikken over alle informatie die nodig is om een besluit te nemen. Denken wij dat een vrachtwagenverbod alles oplost? Dat weten we niet. Het is namelijk nooit onderzocht.Graag willen wij de wethouder een vraag stellen: denkt hij echt dat deze weg ooit wordt aangelegd? Wij betwijfelen dat namelijk ten zeerste. Zoals bekend zijn een paar weken geleden nieuwe stikstof-doelen gesteld. En onze eigen Kampina kleurt daarop behoorlijk rood. De komende jaren moet de stikstof in dit gebied flink omlaag. En wat zegt de gemeente Boxtel? “We kopen wat stikstofrechten en leggen gewoon een weg aan” Hoe kunt u dat rijmen met uw groene hart en ambitieuze duurzaamheidsplannen? Waarom bent u zelfs met de kennis van nu niet bereid alternatieven te onderzoeken?En die kennis van nu, verandert ook continu zo bleek twee weken geleden. Het gehele project PHS kampt met een flink tekort waardoor waarschijnlijk niet alle deelprojecten kunnen worden uitgevoerd. Wel zijn er twee projecten als prioriteit aangemerkt: de sluiting van de dubbele overweg en de aanleg van de VLK. Waar komt deze prioritering vandaan? En hoe ziet u dat precies voor zich? Wel een VLK maar zonder verbreding Keulsebaan of aansluiting op Tongeren? Wel een sluiting van de dubbele overweg maar geen tunnel? Het is voor ons totaal onduidelijk. Als er al een deelproject is dat prioriteit zou moeten krijgen, is dat de verbreding van de Keulsebaan. D66 heeft geen behoefte aan een extra auto-ontsluiting van Ladonk en dat ook nog eens nabij natuurgebied Kampina. Laat dit gebied met rust en zoek extra ontsluiting via de Keulsebaan. Het zou wijs zijn als het college zich nogmaals bezint en goed alle opties verkent voordat de gemeenteraad überhaupt een besluit kan nemen over enig deelproject binnen PHS.Wij zijn geen voorstander van een VLK, maar we zijn zeker geen voorstander van het nu vaststellen van een plan wat zo onduidelijk is. Er zijn financiële onduidelijkheden, de nut en noodzaak is niet bewezen en de gevolgen zijn ongewis. Bezint eer ge begint, dat is het advies wat wij aan het college én aan onze collega raadsleden willen geven.Tot slot wil ik de wethouder nog wel bedanken voor het fijne en open gesprek dat wij met hem hebben gehad. Hij is de eerste geweest die eerlijk tegen ons heeft gezegd dat er nooit een vrachtwagenverbod zal komen. Dat is in ieder geval na negen jaar duidelijk