Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 juli 2022

Inbreng bestemmingsplan VLK

Ik ben niet boos. Ik ben enorm teleurgesteld. En als ik dat thuis tegen mijn kinderen zeg, dan weten ze dat dat eigenlijk nog erger is.D66 is teleurgesteld. Want jarenlange beloftes, afspraken en toezeggingen hebben nog altijd niet geleid tot uitvoering van onze wens: een onderzoek naar een vrachtwagenverbod. In twee bestuursakkoorden heeft het zwart…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 april 2022

Brief aan het college: Daadkrachtig en Slagvaardig?

D66 maakt zich grote zorgen over de daadkrachtigheid en slagvaardigheid van het college. Daarom verstuurden we samen met andere oppositiepartijen ondersteunde brief: Slagvaardig, samen aan de slag, waar een wil is is een weg. Bij aanvang van deze bestuursperiode deed u grote beloften aan de inwoners, ondernemers, verenigingen en aan de gemeenteraad.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 januari 2022 zondag 7 november 2021

Inbreng begroting 2022

Ik neem jullie even mee in het leven van Annie. Een echte Boxtelse die jarenlang met echtgenoot Klaas in Boxtel-Oost woonde. In 2018 overleed haar man en kwam Annie alleen te staan. Natuurlijk was het heel zwaar voor haar, maar dankzij de hulp van haar kinderen en lieve buren hield ze zich staande. De buren…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 september 2021

Antwoord op vragen Vion: onze reactie

Onlangs stuurden wij u artikel 37 vragen met betrekking tot Vion. Hierin verwezen wij naar de motie die twee jaar geleden door alle fracties in de gemeenteraad unaniem is ingediend en die indertijd ook door het toenmalige college van B. en W. werd omarmd. In de motie hebben wij als gemeenteraad het volgende verzoek gedaan:…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 25 augustus 2021 zaterdag 1 mei 2021

Niet verlengen CmK-regeling?

Cultuureducatie is enorm belangrijk voor álle kinderen. Cultuur in al haar vormen werkt ontspannend, draagt bij aan samenwerking én stimuleert het creatief denken van kinderen. Dat het college van B. en W. een besluit over het verlengen van de CmK-regeling heeft aangehouden, vindt D66 dan ook onbegrijpelijk. We stelden er deze vragen over:

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 april 2021 dinsdag 30 maart 2021

Statement Kerntakendiscussie

Geacht college,   We zitten hier vanavond achter gesloten deuren bij elkaar om te praten over de kerntakendiscussie. Wat ons betreft is er echter geen sprake meer van een open gesprek over onze kerntaken. Het proces zoals we dat hebben afgesproken, wordt niet uitgevoerd. Dat niet alleen, alle afspraken…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 februari 2021
Tegenvaller van 1 miljoen

Tegenvaller van 1 miljoen

Op 2 februari is door het kabinet een brief gestuurd aan de Tweede Kamer betreffende de herijking van het gemeentefonds. Hieruit wordt duidelijk dat de gevolgen voor Boxtel niet positief zijn. Sterker nog, we gaan er flink op achteruit. Volgens de nieuwe verdeling zou onze gemeente er ongeveer een miljoen euro per jaar op achteruit…

Bekijk nieuwsbericht