Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 november 2021

Inbreng begroting 2022

Ik neem jullie even mee in het leven van Annie. Een echte Boxtelse die jarenlang met echtgenoot Klaas in Boxtel-Oost woonde. In 2018 overleed haar man en kwam Annie alleen te staan. Natuurlijk was het heel zwaar voor haar, maar dankzij de hulp van haar kinderen en lieve buren hield ze zich staande. De buren…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 september 2021

Antwoord op vragen Vion: onze reactie

Onlangs stuurden wij u artikel 37 vragen met betrekking tot Vion. Hierin verwezen wij naar de motie die twee jaar geleden door alle fracties in de gemeenteraad unaniem is ingediend en die indertijd ook door het toenmalige college van B. en W. werd omarmd. In de motie hebben wij als gemeenteraad het volgende verzoek gedaan:…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 25 augustus 2021 zaterdag 1 mei 2021

Niet verlengen CmK-regeling?

Cultuureducatie is enorm belangrijk voor álle kinderen. Cultuur in al haar vormen werkt ontspannend, draagt bij aan samenwerking én stimuleert het creatief denken van kinderen. Dat het college van B. en W. een besluit over het verlengen van de CmK-regeling heeft aangehouden, vindt D66 dan ook onbegrijpelijk. We stelden er deze vragen over:

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 april 2021 dinsdag 30 maart 2021

Statement Kerntakendiscussie

Geacht college,   We zitten hier vanavond achter gesloten deuren bij elkaar om te praten over de kerntakendiscussie. Wat ons betreft is er echter geen sprake meer van een open gesprek over onze kerntaken. Het proces zoals we dat hebben afgesproken, wordt niet uitgevoerd. Dat niet alleen, alle afspraken…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 februari 2021
Tegenvaller van 1 miljoen

Tegenvaller van 1 miljoen

Op 2 februari is door het kabinet een brief gestuurd aan de Tweede Kamer betreffende de herijking van het gemeentefonds. Hieruit wordt duidelijk dat de gevolgen voor Boxtel niet positief zijn. Sterker nog, we gaan er flink op achteruit. Volgens de nieuwe verdeling zou onze gemeente er ongeveer een miljoen euro per jaar op achteruit…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 24 februari 2021

Reactie op coalitieakkoord

Toen ik de titel van dit coalitieakkoord zag, was ik eigenlijk best vereerd. Het is toch mooi dat de coalitiepartijen zich voor de titel van het akkoord hebben laten inspireren door onze verkiezingsslogan. Het klinkt heel veelbelovend: samen aan de slag. D66 Boxtel sluit zich graag bij deze kreet aan. Echter, op papier zien die…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 januari 2021

Proces coalitievorming Boxtel

De verkiezingen zijn inmiddels ruim twee maanden geleden en van een nieuwe coalitie is nog steeds geen sprake. Bovendien is er geen duidelijkheid over de vorderingen van de gesprekken, mogelijke valkuilen of het proces.  Transparantie?  Openheid en transparantie waren ons beloofd toen de onderhandelingen van start gingen. Echter, van openheid en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 november 2020

Duiding verkiezingsuitslag

Uiteraard willen wij onze felicitaties overbrengen aan de fracties Balans, Combinatie95, VVD en PvdA/GroenLinks voor hun mooie resultaat. Maar eigenlijk verdienen alle partijen felicitaties. Niet eerder is er zo’n nette campagne gevoerd met respect voor elkaar en de standpunten. Dat is een compliment waard aan ons allemaal. Er is de afgelopen maanden veel van…

Bekijk nieuwsbericht