Steun ons en help Nederland vooruit

Sandra Broos

Steunfractie

Ik woon al bijna 20 jaar in Boxtel (centrum), ben gehuwd en moeder van twee puber zonen. Ik ben zelfstandig adviseur en momenteel werkzaam voor Vluchtelingenwerk Nederland. Ik wil mij als kandidaat raadslid graag sterk maken voor:

Een goed ondernemersklimaat & groene economie

Als adviseur ontwikkel ik samen met overheden, het bedrijfsleven en het onderwijs nieuwe en vaak innovatieve projecten. Wat ik in de praktijk regelmatig tegenkom zijn te veel en vaak onnodige regels en procedures. Dit zou ik de komende periode willen veranderen : minder regeldruk en bureaucratie! Ook wil ik mij inzetten voor een circulaire economie, bewuster omgaan met onze planeet voor onze toekomstige generaties. Groene economie biedt ook kansen voor bedrijven in Boxtel. Daarnaast wil ik startups, nieuwe werkgelegenheid en stageplekken stimuleren in de regio.

Kansen voor iedereen

Nu ik een half jaar werkzaam ben voor Vluchtelingenwerk, ben ik mij nog meer bewust geworden van de kansen die mijn kinderen hebben doordat zij in Nederland zijn geboren in een liefdevol gezin. Ik wil mij sterk maken voor een rechtvaardige samenleving waarbij we iedereen zoveel mogelijk in hun kracht zetten en kansen ongelijkheid verkleinen.