Steun ons en help Nederland vooruit

Sandra Broos

Steunfractie

Mijn naam is Sandra Broos-van Wijk, ik sta op plaats vijf en werk momenteel als zelfstandig adviseur in de regio Noordoost Brabant.
Ik wil mij als kandidaat raadslid graag sterk maken voor :

Een goed ondernemersklimaat

Als adviseur ontwikkel ik samen met overheden, het bedrijfsleven en het onderwijs nieuwe en vaak innovatieve projecten. Wat ik in de praktijk regelmatig tegenkom zijn te veel en vaak onnodige regels en procedures. Dit zou ik de komende 4 jaar willen veranderen! Minder regeldruk!
Ook wil ik mij hard maken voor een circulaire economie, bewuster omgaan met onze planeet voor onze toekomstige generaties. Circulaire economie biedt ook kansen voor bedrijven in Boxtel. Daarnaast wil ik startups, nieuwe werkgelegenheid en stageplekken stimuleren in de regio.

Veilige buurten

Veiligheid staat bij veel mensen, ook bij mij, hoog genoteerd. Het betreft hier zowel verkeersveiligheid als ook het voorkomen van inbraken en agressie op straat. Ik wil mij sterk maken om op deze punten Boxtel nog veiliger te maken. In samenspraak met de politie en de inwoners actiever inzetten op WhatsApp buurtgroepen, extra cameratoezicht in het centrum en aanpalende straten en aandacht voor onveilige verkeerssituaties in onze gemeente.