Steun ons en help Nederland vooruit

Sohib Hussain

Raadslid

Meer democratie

Democratie betekent letterlijk: heerschappij van het volk. Ik sta dan ook voor meer directe invloed van inwoners op de politiek van Boxtel. Dit kan in de vorm van burgerparticipatie. Inwoners moeten actief betrokken worden bij het beleid van de gemeente. De gemeente moet bureaucratie los durven laten om ruimte te creëren voor inwoners, ondernemers en instellingen. De gemeente is er namelijk voor de inwoners en niet andersom.

Meer veiligheid

Veiligheid zorgt voor een prettige omgeving om in te wonen en werken. De veiligheid van Boxtel kan beter en daar moet de focus ook op liggen. In de afgelopen tijd hebben zich incidenten voorgedaan die niet passen binnen de Boxtelse maatschappij. Dit varieert van vernielingen tot aan inbraken en het verhandelen van drugs. Om de veiligheid in de gemeente te garanderen moet grensoverschrijdend gedrag harder worden gestraft en dienen risicovolle hangplekken extra beveiligd te worden met cameratoezicht/patrouilles. Ook is het belangrijk dat er meer bewustwording komt over de nadelen van drugs en burgerwachten worden opgezet waarbij er gebruik wordt gemaakt van buurt-WhatsApp om sneller op te treden.

Goed wonen

Het recht op huisvesting (wonen) is één van de belangrijkste fundamentele rechten van de mens. Het is de taak van de gemeente om hierin te voorzien. In de gemeente Boxtel zien wij dat er een te kort aan woningen is. Door dit tekort trekken steeds meer starters noodgedwongen weg uit de gemeente. De gemeente loopt hierdoor veel talent en mogelijkheden mis. Om deze inwoners te behouden wil ik een pragmatische aanpak van het woonbeleid. Naast het terugdringen van het tekort aan betaalbare woningen is het vooral belangrijk om de wachtlijsten te verkorten en de toewijzing van woningen op een eerlijke manier te laten verlopen.

Meer van Sohib Hussain