Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsleden en steunfractie

Fractie en steunfractie

Afdelingsbestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling, het organiseren van activiteiten en de campagne.

Programmacommissie

De programmacommissie schrijft het verkiezingsprogramma en ziet toe op de uitvoering daarvan.