Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingsbestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling en ondersteunt de fractie. Ook organiseert het bestuur activiteiten en bijeenkomsten zoals het politiek café en Algemene Afdelingsvergaderingen. Daarnaast verzorgt het bestuur de externe communicatie en organiseert het de campagne voor verschillende verkiezingen.

Wiebe de Leijer

Wiebe de Leijer

bestuurslid campagne, steunfractielid

Thijs Haster

Thijs Haster

Penningmeester, steunfractielid

Willem Kalverda

Willem Kalverda

Secretaris