Steun ons en help Nederland vooruit

Armoedebestrijding

Te veel mensen leven langdurig in armoede, er heerst nog steeds het beeld dat het de ‘eigen schuld’ is van deze mensen en gaat daarom gepaard met schaamte. Om mensen structureel uit de armoede te helpen is het belangrijk om de oorzaak aan te pakken. Dit kan door mensen de kans te geven zich te ontwikkelen en het armoedebeleid te richten op wat mensen daadwerkelijk kunnen om de redzaamheid te verhogen. D66 gelooft in eigen kracht van mensen, maar waar nodig bieden wij ondersteuning. Bij armoedebestrijding is het belangrijk om samen te werken met maatschappelijke organisaties die andere problemen in beeld hebben maar ook met bijvoorbeeld de woonstichting. Zij vervullen ook een maatschappelijke functie en zijn vaak als verhuurder, net als de gemeente, een schuldeisende partij.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2020