Steun ons en help Nederland vooruit

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed, immaterieel en materieel, is van groot belang voor de identiteit en uitstraling van Boxtel en het saamhorigheidsgevoel onder de inwoners. Met immaterieel erfgoed zoals bijvoorbeeld de bloedprocessie onderscheidt Boxtel zich van andere gemeenten. De processie is een traditie die inwoners van Boxtel verbindt doordat Boxtelaren dit zelf organiseren. Daarnaast draagt het bij aan de toeristische aantrekkelijkheid van Boxtel. De openstelling van de Petrusbasiliek vormt daarop een welkome aanvulling.
Materieel erfgoed kent vele vormen zoals archeologie, kunst en architectuur. Al deze vormen van erfgoed verdienen bescherming omdat ze onlosmakelijk met Boxtel verbonden zijn. Zichtbaar erfgoed in onze omgeving zijn gebouwen waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Historische gebouwen verdienen een bestemming waarbij ze gebruikt en beleefd kunnen worden, maar ze verdienen ook beschermd te worden. De gemeente moet kaders stellen waarbinnen herbestemming kan plaatsvinden en gestimuleerd wordt, maar historische waarde behouden blijft. Voorbeelden van historisch waardevolle gebouwen in Boxtel waar herbestemming actueel is, zijn onder andere de Heilig Hartkerk, brouwerij de Kroon en mogelijk villa Phaf. Deze laatste kan door haar locatie aan de Rechterstraat een prominente toegangspoort voor het centrum zijn. D66 wil dat de gemeente een scenariostudie naar herbestemming gaat doen.

Mede dankzij D66 onderzoekt de gemeente mogelijk behoud en herbestemming van voormalige brouwerij de Kroon. D66 zet zich in om dit ook daadwerkelijk te realiseren.

Kasteel Stapelen is de afgelopen periode verkocht aan een particuliere eigenaar. D66 ziet graag dat het kasteel behouden blijft voor publiek en een recreatieve functie krijgt. Dat komt het toerisme in onze gemeente ten goede.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2020