Steun ons en help Nederland vooruit

De zomerschool en leren na schooltijd

D66 Boxtel wil de komende jaren flink investeren in én aandacht geven aan talentontwikkeling bij alle Boxtelaren. Dat begint natuurlijk bij onze jongste inwoners. Voor basisschoolleerlingen verzorgen Buurtsport Boxtel en Brede Scholen Boxtel allerlei buitenschoolse activiteiten. Maar ook voor de middelbare scholieren wordt de komende vier jaar ingezet op dergelijke activiteiten. Samen met jongerenwerkers wordt van alles georganiseerd om ook deze groep te motiveren en enthousiasmeren. Uit onderzoek blijkt dat opvoeding én leren afhankelijk is van drie milieus: ouders, school en vrijetijdsbesteding. Dit zogenoemde derde milieu wordt steeds belangrijker. Door ook na schooltijd activiteiten aan te bieden, worden jongeren gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen. Ook krijgen ze hierdoor positieve aandacht en mogelijkheden aangereikt te leren.

Speciaal voor kinderen die wat problemen hebben op het gebied van taal, lanceert D66 Boxtel de zomerschool. Tijdens de schoolvakantie krijgt deze groep extra taallessen. Taal is onlosmakelijk verbonden met ons dagelijks leven; iedereen heeft het nodig en we gebruiken het allemaal dagelijks. Kinderen met een eventuele achterstand krijgen extra lessen – uiteraard aangepast op hun eigen niveau – waarmee wordt gezorgd dat ook zij hun talenten voor de volle honderd procent kunnen benutten.

We blijven extra aandacht geven aan kunst en cultuur, sport en natuur. Ook wil D66 ICT-onderwijs invoeren – zowel op basisscholen als de vervolgscholen. Dit past helemaal in onze hedendaagse digitale samenleving. Door lessen aan te laten sluiten op de belevingswereld van kinderen, houden we leren leuk. En dat zorgt ervoor dat kinderen gemotiveerd blijven en met plezier naar school gaan.

Laatst gewijzigd op 18 oktober 2018