Steun ons en help Nederland vooruit

Dorpskernen

Voor de leefbaarheid van de dorpskernen Liempde, Lennisheuvel en Esch is het belangrijk dat er een gevarieerde en groeiende groep inwoners is. Hierdoor kunnen voorzieningen zoals basisscholen en lokale winkels in stand worden gehouden.
Om dit te bereiken moeten er voldoende woningen worden gebouwd in de dorpskernen.
Belangrijk daarbij is dat dit in stappen gebeurt zodat er over meerdere jaren verspreid nieuw aanbod van woningen is. Dit geeft de inwoners van de kernen de kans om binnen het dorp te verhuizen.

Wat betekent dit voor…

Boxtel
De laatste jaren is hard gewerkt om nieuwe woningbouwlocaties te ontwikkelen. De komende 5 jaar moeten deze tot uitvoering komen. Bij nieuwe locaties moet meer rekening gehouden worden met de woningbehoefte en voorzieningen die de leefbaarheid in de wijken verhogen. Ook moet alvast vooruit gekeken worden naar 2030 en zelfs 2035. De woonvisie moet hiervoor worden aangepast.

Esch
Reigerskant wordt in fases gebouwd met gevarieerde woningbouw. Gemeente Boxtel moet Esch aan haar woonvisie toevoegen om ook in de toekomst voldoende en gevarieerde woningen te kunnen bouwen.

Lennisheuvel
Achter den Eijngel is de grootste uitbreidingslocatie voor Lennisheuvel. Hier worden de komende jaren veel woningen gebouwd met dorps karakter voor zowel starters als gezinnen. Belangrijk is om de senioren niet uit het oog te verliezen die graag in Lennisheuvel blijven wonen.

Liempde
Verschillende woningbouwlocaties zijn in ontwikkeling. De komende periode kan hier volop gebouwd worden. Belangrijk is dat er gevarieerde woningbouw plaatsvindt zodat er voor elke (nieuwe) Liempdenaar een geschikte woning is.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2020