Steun ons en help Nederland vooruit

Gevelbeleid

De uitstraling van ons centrum wordt niet alleen bepaald door de inrichting van de openbare ruimte. De gebouwen en de functies in die gebouwen zijn misschien nog wel belangrijker. Daarom zou de herinrichting van de winkelstraten gepaard moeten gaan met nieuw reclame- en gevelbeleid waarbij meer aandacht is voor de ruimtelijke kwaliteit van het straatbeeld. D66 heeft hier afgelopen periode een initiatiefvoorstel voor gedaan.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2020