Steun ons en help Nederland vooruit

Gezond ouder worden

Onze samenleving vergrijst, ook in de gemeente Boxtel zal het aantal inwoners boven de 55 jaar flink gaan stijgen. Deze doelgroep wordt gestimuleerd zo veel mogelijk in hun eigen huis in de vertrouwde omgeving te blijven wonen, maar dat lukt niet altijd zonder hulp. Om ervoor te zorgen dat onze ouderen fijn kunnen wonen en daarbij ook de hulp krijgen die nodig is, is het belangrijk om de sociale cohesie in diverse wijken te vergroten. In Boxtel-Oost loopt al het initiatief Zorgsamenbuurt waarbij buurtbewoners elkaar kunnen helpen met kleine klusjes in huis of tuin, wegbrengen naar (ziekenhuis)afspraken of familiebezoek en elkaar helpen als er acute nood is door bijvoorbeeld ziekte. Dit project willen we in alle wijken én kernen van onze gemeente realiseren. Niet alleen oudere inwoners profiteren hiervan, ook een jongere generatie heeft er baat bij. Wie weet wil een oudere buurvrouw wel eens een uurtje de kinderen opvangen na schooltijd. Om de eenzaamheid tegen te gaan zien we graag dat kinderopvangcentra en basisscholen op bezoek blijven gaan bij ouderen. Daarnaast zijn we voorstander van experimenteren met nieuwe woonvormen zoals een project waarbij studenten in woonzorgcentra wonen. De ouderen hebben meer aanspraak en worden geholpen bij klusjes of boodschappen doen, de studenten kunnen voordelig wonen.

Ook voor de oudere Boxtelaren wil D66 dat er sportvoorzieningen komen in de wijken. Bewegen is voor deze doelgroep van groot belang. Senioren kunnen hiervoor niet alleen terecht bij de openbare voorzieningen, er zijn ook tal van verenigingen in onze gemeente waar ouderen kunnen sporten of mee kunnen doen aan activiteiten. We juichen het toe dat er voor senioren zoveel te beleven is. D66 Boxtel wil zich nog extra inzetten om verenigingen te stimuleren activiteiten te organiseren die laagdrempelig zijn. Openbare sportvoorzieningen kunnen hieraan zeker bijdragen.
Een mooi initiatief is de nota ‘Samen ouder worden in Boxtel’ waarin diverse partijen samenwerken aan een integraal en toekomstgericht ouderenbeleid. Door de toenemende vergrijzing moeten de ouderenzorg en voorzieningen voor deze doelgroep worden aangepast. D66 Boxtel steunt dit initiatief van harte en denkt graag mee over de wijze waarop ouderen fijn kunnen wonen en leven in onze gemeente.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2020