Steun ons en help Nederland vooruit

Handhaving en wijkagenten

Ook binnen onze gemeente hebben we regels. En daar moet iedereen zich aan houden. In de praktijk gebeurt dit niet altijd en dus is het zaak voldoende te handhaven. Op dit moment zijn er twee boa’s in dienst van de gemeente Boxtel. Gezien de grootte van onze gemeente, zou dit aantal moeten worden verdubbeld. Daarnaast pleit D66 Boxtel voor meer inzet van wijkagenten. Zij zijn herkenbaar in de wijk, kennen de inwoners en weten waar mogelijke problemen liggen. Korte lijntjes richting handhavers zorgen voor meer vertrouwen én een veiliger gevoel.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2020