Steun ons en help Nederland vooruit

Kringlooplandbouw

Landbouw en natuur in evenwicht, dat is het doel van kringlooplandbouw. Boeren zijn de afgelopen decennia door regelgeving en grote bedrijven gedwongen om alsmaar te groeien, terwijl de natuur de rekening heeft moeten betalen en de marges afnemen. Het is ook in het belang van de boeren zelf dat hier een einde aan komt. Het kabinet heeft geld gereserveerd voor de kringlooplandbouw maar ook lokaal kunnen we hier aan werken.

Meer natuur en biodiversiteit, een aantrekkelijker buitengebied en bovendien met boeren die een betere prijs krijgen voor voedsel dat ze – duurzaam – produceren. Herenboeren is een mooi voorbeeld hoe er duurzaam voedsel geproduceerd kan worden.
D66 Boxtel wil dat de gemeente met boeren en natuurorganisaties in gesprek gaat om samen te kijken op welke manier de kringlooplandbouw vorm kan krijgen. Door hier samen de schouders onder te zetten, ontstaat er een breedgedragen aanpak waar iedereen in onze gemeente van profiteert.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2020