Steun ons en help Nederland vooruit

Legale coffeeshop

Het afgelopen jaar zijn in de gemeente Boxtel diverse drugspanden gesloten. Een zorgelijke ontwikkeling is dat veel van deze panden zich bevinden middenin woonwijken. We juichen het toe dat de gemeente voortvarend te werk gaat om deze panden te sluiten. Om te voorkomen dat de drugsoverlast de komende jaren nog verder toeneemt, pleiten we als D66 Boxtel voor een legale coffeeshop. Hiermee wordt de illegale verkoop van softdrugs ontmoedigd en is regulatie mogelijk. We steunen dan ook landelijke proeven met legale teelt en willen een proef starten met legale verkoop in Boxtel.

Laatst gewijzigd op 21 oktober 2020